Historia Państw

Droga do zostania masonem: Sekrety i proces inicjacji.

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan27 marca 202410 min
Droga do zostania masonem: Sekrety i proces inicjacji.

Jak zostać masonem to pytanie, które od wieków budzi ogromne zainteresowanie i skrywa w sobie wiele tajemnic. Proces inicjacji do tej ekskluzywnej organizacji jest złożony i otoczony aurą tajemniczości. W tym artykule odkryjemy kulisy tego fascynującego procesu, dowiesz się jakie kroki musisz podjąć, aby zostać masonem, poznasz sekrety i symbolikę obrzędów inicjacyjnych, a także dowiemy się, jakie wymagania musisz spełnić i jakie korzyści niesie ze sobą członkostwo w tym zamkniętym kręgu.

Kluczowe wnioski:
 • Stanie się masonem wymaga wielu starań i spełnienia surowych kryteriów. Należy przejść przez skomplikowany proces inicjacji, składający się z serii rytualnych obrzędów.
 • Ceremonie inicjacyjne są naładowane symboliką i skrywają tajemnice znane tylko wtajemniczonym członkom. Wymagają one przysięgi wierności i dyskrecji.
 • Członkostwo w lożach masońskich ma swoje przywileje, takie jak dostęp do sieci wpływowych kontaktów oraz możliwości networkingu i wsparcia braci masońskiej.
 • Struktura organizacji masońskiej jest zhierarchizowana - wraz z wyższymi stopniami wtajemniczenia rośnie zakres przywilejów i obowiązków.
 • Wstąpienie do loży masońskiej to decyzja, która zmienia życie kandydata. Wymaga ona determinacji, pokory i zdolności do zachowania najgłębszych sekretów.

Kroki w procesie jak zostać masonem: Co musisz zrobić

Jeśli pragniesz dołączyć do ekskluzywnego grona masonów, musisz być przygotowany na żmudny i złożony proces inicjacji. Droga jak zostać masonem nie jest łatwa i wymaga od kandydata determinacji oraz spełnienia szeregu wymagań. Pierwszym krokiem jest zwykle nawiązanie kontaktu z lokalną lożą masońską i przedstawienie swojej kandydatury.

Następnie rozpoczyna się długi okres badania Twojego życiorysu, charakteru i motywacji. Loże masońskie starannie weryfikują swoich potencjalnych członków, aby upewnić się, że są oni godnymi zaufania i podzielają wartości organizacji. Ten etap może trwać nawet kilka lat, w zależności od konkretnej loży.

Jeśli Twoja kandydatura zostanie zaakceptowana, zostaniesz zaproszony do wzięcia udziału w serii rytualnych ceremonii inicjacyjnych. Są one przepełnione symboliką i stanowią kluczowy element drogi jak zostać masonem. Podczas tych obrzędów musisz złożyć przysięgę wierności i dyskrecji, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego doświadczysz.

Rytuały inicjacyjne i stopnie wtajemniczenia

Ceremonie inicjacyjne są skrupulatnie zaplanowane i oparte na starożytnych tradycjach. Składają się one z serii rytualnych działań, gestów i słów, których znaczenie znane jest tylko wtajemniczonym. Ich celem jest nie tylko przeprowadzenie cię przez kolejne stopnie wtajemniczenia, ale także przekazanie cennych nauk moralnych i filozoficznych.

W trakcie tego procesu zostaniesz wprowadzony w symbolikę i alegorie związane z masonerią. Zauważysz częste odniesienia do budowli, narzędzi stolarskich oraz liczb i geometrii. Wszystkie te elementy mają głębokie znaczenie i pomogą Ci zrozumieć zasady, na których opiera się filozofia masońska.

Wymagania i kryteria, aby móc zostać masonem

Zanim podejmiesz drogę jak zostać masonem, musisz spełnić szereg surowych kryteriów ustalonych przez loże masońskie. Jednym z podstawowych wymogów jest bycie mężczyzną, ponieważ organizacja ta jest tradycyjnie męska. Istnieją jednak odłamy, w których przyjmowane są także kobiety.

Kolejnym istotnym warunkiem jest wiara w Istotę Najwyższą, często określaną jako Wielki Architekt Wszechświata. Masoneria nie jest jednak związana z żadnym konkretnym wyznaniem religijnym i ma charakter międzywyznaniowy. Od kandydatów oczekuje się jednak poszanowania wartości duchowych i etycznych.

Ponadto, musisz posiadać nieskazitelną reputację i cieszyć się dobrą opinią w swojej społeczności. Loże masońskie starannie badają przeszłość kandydatów, aby upewnić się, że nie mają oni kryminalnej przeszłości ani nie dopuścili się poważnych przewinień moralnych.

Innym ważnym kryterium jest stabilna sytuacja finansowa. Członkostwo w lożach wiąże się z opłatami i oczekuje się, że będziesz w stanie je regularnie uiszczać. Twoja sytuacja zawodowa i standard życia również podlegają ocenie podczas procesu selekcji.

Pukanie do drzwi loży masońskiej nie gwarantuje przyjęcia. Musisz udowodnić, że jesteś tego godzien - zarówno pod względem charakteru, jak i okoliczności życiowych.

Czytaj więcej: Mapa Ameryki Południowej: Geografia kontynentu.

Tajemnice i symbolika w obrzędach inicjacyjnych jak zostać masonem

Ceremonie inicjacyjne jak zostać masonem obfitują w tajemnice i symbolikę, których znaczenie znane jest tylko wtajemniczonym członkom bractwa. Ten aspekt od wieków budził ogromne zainteresowanie i spekulacje wśród osób postronnych. Trzeba jednak pamiętać, że dla masonów te symbole mają głęboki, ezoteryczny sens i nie są jedynie czczą dekoracją.

 • Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli masońskich jest cyrkiel i węgielnica. Reprezentują one podstawowe wartości masonerii, takie jak harmonia, równowaga i dążenie do doskonałości.
 • Kolejnym ważnym symbolem jest oko opatrzności, które przypomina o stałej obecności Wielkiego Architekta Wszechświata i potrzebie samorozwoju.
 • Podczas ceremonii inicjacyjnych często pojawiają się także nawiązania do budowli, takich jak katedry i piramidy. Symbolizują one dążenie do poznania prawd uniwersalnych i poszukiwanie mądrości.

Rytuały te obfitują również w alegorie i metafory, które wymagają dogłębnej interpretacji. Ich celem jest nie tylko wprowadzenie kandydata w arkana masonerii, ale także przekazanie cennych nauk moralnych i filozoficznych.

Jednym z najgłębszych sekretów, do których zostaje wtajemniczony nowy mason, jest tajemne hasło i gest rozpoznawczy. Pozwala to członkom bractwa identyfikować się nawzajem, bez ujawniania swojej przynależności osobom postronnym.

Popularne symbole masońskie Znaczenie
Cyrkiel i węgielnica Harmonia, równowaga, dążenie do doskonałości
Oko opatrzności Obecność Wielkiego Architekta Wszechświata, samorozwój
Katedra, piramida Poszukiwanie mądrości i prawd uniwersalnych

Obowiązki i zadania masona po inicjacji

Zdjęcie Droga do zostania masonem: Sekrety i proces inicjacji.

Po przejściu przez cały proces inicjacyjny i złożeniu stosownych przysięg, stajesz się pełnoprawnym członkiem bractwa masońskiego. Wraz z tym przywilejem wiążą się jednak również określone obowiązki i zadania, których będziesz musiał dopełniać.

Jednym z Twoich głównych zobowiązań będzie regularne uczestnictwo w rytualnych spotkaniach loży, zwanych pracami. Są to uroczyste zgromadzenia, podczas których omawiane są bieżące sprawy organizacji, a także poruszane są tematy filozoficzne i moralne. Twój udział jest wymagany, chyba że masz ważny powód do nieobecności.

Kolejnym ważnym obowiązkiem jest stała praca nad własnym rozwojem duchowym i moralnym. Jako mason będziesz zobligowany do pielęgnowania takich cnót jak uczciwość, szlachetność, skromność i braterska miłość. Oczekuje się od Ciebie, że będziesz stosował te wartości w codziennym życiu i stanowił wzór do naśladowania dla innych.

Innym istotnym aspektem Twojej masońskiej drogi będzie regularna działalność charytatywna i filantropijna. Organizacja ta od wieków angażuje się w liczne projekty dobroczynne, dążąc do poprawy sytuacji potrzebujących i wspierania lokalnych społeczności. Jako mason będziesz zatem zobowiązany do aktywnego udziału w tych inicjatywach.

Ponadto, loża może powierzyć Ci określone funkcje lub obowiązki w ramach swojej struktury organizacyjnej. Może to obejmować pełnienie ról ceremonialnych podczas prac lub zajmowanie stanowisk administracyjnych. Będziesz musiał sumiennie wypełniać te zadania, zachowując najwyższe standardy etyczne.

Utrzymywanie tajemnicy masońskiej

Jednym z Twoich najważniejszych obowiązków jako masona będzie zachowanie absolutnej dyskrecji w kwestii wszystkiego, co dotyczy życia wewnętrznego loży. Złożysz przysięgę, że nigdy nie ujawnisz żadnych tajemnic organizacji ani nie zdradziły rytuałów inicjacyjnych osobom postronnym.

To zobowiązanie do zachowania masońskiej tajemnicy jest fundamentem całej organizacji i musi być traktowane z najwyższą powagą. Jakiekolwiek naruszenie tego zakazu jest uważane za jedno z najcięższych przewinień, które może skutkować wykluczeniem z bractwa.

Hierarchia i stopnie wtajemniczenia jak zostać masonem

Struktura organizacyjna masonerii jest zhierarchizowana i składa się z kilku stopni wtajemniczenia. Po przejściu przez rytuały inicjacyjne zostaniesz przyjęty jako mason stopnia pierwszego, czyli czeladnik. Jest to najniższy szczebel w hierarchii, jednak daje Ci już dostęp do wiedzy ezoterycznej i obrzędów bractwa.

Wraz z upływem czasu i zaangażowaniem w pracę loży, będziesz mógł awansować na wyższe stopnie wtajemniczenia. Każdy kolejny poziom odsłania przed Tobą nowe tajemnice i pogłębia Twoją wiedzę na temat symboliki i filozofii masońskiej.

Najwyższym stopniem, do którego możesz dążyć, jest tytuł mistrza loży. Wymaga on wielu lat ciężkiej pracy, oddania i nienagannej postawy moralnej. Mistrz loży cieszy się największym szacunkiem w ramach swojej społeczności masońskiej i ponosi najwyższą odpowiedzialność za kierowanie pracami oraz inicjowanie nowych członków.

 • Czeladnik (stopień 1) - najniższy szczebel hierarchii, dający dostęp do wiedzy ezoterycznej i obrzędów.
 • Mistrz (stopnie 2-3) - wyższe stopnie wtajemniczenia, pogłębiające wiedzę o symbolice i filozofii.
 • Mistrz loży - najwyższy tytuł, wymagający lat ciężkiej pracy i nienagannej postawy moralnej.

Korzyści członkostwa masońskiego: Dlaczego ludzie chcą zostać masonami

Pomimo surowych wymogów i złożonego procesu inicjacyjnego, wielu mężczyzn wciąż pragnie zostać masonami. Wynika to z licznych korzyści, jakie niesie ze sobą przynależność do tej ekskluzywnej organizacji. Oto niektóre z nich:

Po pierwsze, jako mason zyskujesz dostęp do ogromnej sieci wpływowych kontaktów na całym świecie. Bractwo to zrzesza ludzi sukcesu z różnych środowisk, co otwiera przed Tobą nowe możliwości zawodowe i biznesowe. Możesz liczyć na wsparcie i pomoc innych braci masońskich w rozwijaniu swojej kariery.

Ponadto, jako członek tej organizacji masz szansę na stały rozwój osobisty i duchowy. Filozofia masońska kładzie nacisk na samodoskonalenie, zdobywanie wiedzy oraz kultywowanie cnót takich jak uczciwość, tolerancja i braterska miłość. Udział w pracach loży pozwoli Ci wzbogacić swój światopogląd i lepiej poznać siebie samego.

Nie bez znaczenia są również prestiż i uznanie społeczne, jakimi cieszą się masoni. Przynależność do tej szacownej organizacji często jest postrzegana jako dowód na nieskazitelny charakter i wysokie standardy etyczne. Może to procentować w różnych sferach życia – zarówno zawodowej, jak i osobistej.

Podsumowanie

Decyzja o tym, jak zostać masonem, nie powinna być podejmowana lekkomyślnie. Wymaga ogromnej determinacji, cierpliwości i spełnienia rygorystycznych kryteriów. Proces inicjacyjny obfituje w tajemnice i symbolikę, których pełne znaczenie poznają tylko wtajemniczeni członkowie bractwa. Jednakże dla tych, którzy zdecydują się podjąć ten trud, przynależność do loży masońskiej może przynieść wiele cennych korzyści.

Jako mason zyskujesz dostęp do globalnej sieci wpływowych kontaktów, co otwiera nowe możliwości zawodowe i biznesowe. Ponadto czeka na Ciebie nieustanna praca nad własnym rozwojem duchowym i moralnym, zgodnie z wartościami promowanymi przez tę szacowną organizację. Jeśli jesteś gotów jak zostać masonem, możesz liczyć na prestiż i uznanie społeczne, a także wzbogacenie swojego życia o głęboką wiedzę ezoteryczną.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Bitwa pod Legnicą: Dzień, który zmienił losy Europy. Skutki
 3. Mickiewicz kontra Słowacki: Kto naprawdę był lepszym poetą? Poznaj fakty
 4. Marszałek Ferdinand Foch - jego rola i osiągnięcia w I wojnie światowej
 5. Wielki książę litewski Witold: Kim był Witold, potężny władca?
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły