Historia Państw

Francja Vichy: Ciemna strona francuskiej historii w czasie wojny

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan28.06.20249 min.
Francja Vichy: Ciemna strona francuskiej historii w czasie wojny

Francja Vichy, mroczny rozdział w historii Francji podczas II wojny światowej, to okres kolaboracji z nazistowskimi Niemcami. Po upadku III Republiki w 1940 roku, marszałek Philippe Pétain utworzył marionetkowy rząd w Vichy, który aktywnie współpracował z okupantem. Ten reżim, trwający do 1944 roku, charakteryzował się autorytaryzmem, antysemityzmem i prześladowaniami. Francja Vichy pozostaje bolesnym i kontrowersyjnym tematem, zmuszającym Francuzów do konfrontacji z trudnymi pytaniami o odpowiedzialność, patriotyzm i moralność w czasach wojny.

Kluczowe wnioski:
 • Francja Vichy powstała w 1940 roku po klęsce Francji w wojnie z Niemcami.
 • Reżim Vichy aktywnie współpracował z nazistami, wprowadzając antysemickie prawa.
 • Ruch oporu we Francji walczył przeciwko okupantom i kolaborantom.
 • Upadek Francji Vichy nastąpił w 1944 roku wraz z wyzwoleniem Francji.
 • Dziedzictwo Francji Vichy do dziś wpływa na francuską tożsamość narodową.

Początki Francji Vichy: Upadek III Republiki

Francja Vichy to mroczny rozdział w historii Francji, który rozpoczął się wraz z upadkiem III Republiki w 1940 roku. Po błyskawicznej kampanii niemieckiej, znanej jako "Blitzkrieg", Francja znalazła się w stanie szoku i chaosu. Klęska militarna doprowadziła do załamania się struktur państwowych i kryzysu politycznego.

W obliczu niemieckiej inwazji, rząd francuski stanął przed trudnym wyborem: kontynuować walkę czy poddać się. 16 czerwca 1940 roku, premier Paul Reynaud podał się do dymisji, a jego miejsce zajął marszałek Philippe Pétain. To właśnie Pétain, bohater I wojny światowej, miał poprowadzić Francję w tych mrocznych czasach.

Pétain, przekonany o nieuchronności niemieckiego zwycięstwa, zdecydował się na podpisanie zawieszenia broni. 22 czerwca 1940 roku, w lesie Compiègne, Francja oficjalnie skapitulowała przed Niemcami. Warunki kapitulacji były surowe: północna część kraju wraz z wybrzeżem atlantyckim znalazła się pod bezpośrednią okupacją niemiecką, podczas gdy południe pozostało teoretycznie "wolne".

To właśnie na tym południowym terytorium, ze stolicą w niewielkim uzdrowisku Vichy, powstał nowy rząd francuski. 10 lipca 1940 roku, Zgromadzenie Narodowe przekazało pełnię władzy marszałkowi Pétainowi, de facto kończąc istnienie III Republiki. Tak narodziła się Francja Vichy, państwo, które miało współpracować z nazistowskimi Niemcami i zapisać się jako jeden z najczarniejszych momentów w historii Francji.

Rządy Pétaina w Francji Vichy: Kolaboracja z nazistami

Reżim Vichy Francja pod przywództwem marszałka Pétaina szybko przystąpił do głębokich reform społecznych i politycznych. Hasło "Praca, Rodzina, Ojczyzna" zastąpiło republikańskie "Wolność, Równość, Braterstwo". Pétain, przedstawiając się jako ojciec narodu, dążył do stworzenia autorytarnego państwa opartego na tradycyjnych, konserwatywnych wartościach.

Jednym z kluczowych aspektów polityki Francji Vichy była kolaboracja z nazistowskimi Niemcami. Pétain i jego rząd aktywnie współpracowali z okupantem, przekonani, że tylko w ten sposób mogą złagodzić warunki okupacji i zachować choćby pozory suwerenności. Ta polityka, znana jako "kolaboracja państwowa", obejmowała współpracę gospodarczą, polityczną i militarną.

Rząd Vichy dostarczał Niemcom surowce i siłę roboczą, aktywnie uczestniczył w zwalczaniu ruchu oporu i prześladowaniu Żydów. W 1942 roku, podczas słynnego spotkania w Montoire, Pétain uścisnął dłoń Hitlerowi, symbolicznie przypieczętowując sojusz między Francją Vichy a III Rzeszą.

Kolaboracja nie ograniczała się jednak tylko do sfery politycznej. Wielu Francuzów, czy to z przekonania, oportunizmu czy strachu, współpracowało z okupantem na różnych poziomach. Od zwykłych donosicieli po wysokich urzędników państwowych, kolaboracja stała się bolesną rzeczywistością życia codziennego w Vichy Francja.

Czytaj więcej: Czołg da Vinci: Odkryj genialne wynalazki Leonarda

Prześladowania Żydów w reżimie Francji Vichy

Jednym z najbardziej tragicznych aspektów reżimu Francji Vichy były prześladowania Żydów. Choć antysemityzm istniał we Francji jeszcze przed wojną, to właśnie rząd Vichy wprowadził pierwsze w historii kraju ustawy antyżydowskie z własnej inicjatywy, bez bezpośredniego nacisku ze strony Niemców.

3 października 1940 roku, Francja Vichy przyjęła tzw. "Statut Żydowski", który definiował, kto jest Żydem i wprowadzał szereg ograniczeń dla osób pochodzenia żydowskiego. Żydzi zostali wykluczeni z wielu zawodów, pozbawieni praw obywatelskich i poddani surowej kontroli. Rozpoczęto także proces "aryzacji" gospodarki, odbierając Żydom ich przedsiębiorstwa i majątki.

Kulminacją prześladowań były masowe aresztowania i deportacje. W lipcu 1942 roku, podczas osławionej obławy Vel d'Hiv, francuska policja aresztowała ponad 13 000 Żydów w Paryżu, w tym kobiety i dzieci. Większość z nich trafiła do obozu przejściowego w Drancy, a stamtąd do obozów zagłady w Europie Wschodniej.

Szacuje się, że w czasie wojny z Francji deportowano około 76 000 Żydów, z czego przeżyło zaledwie 2500. Odpowiedzialność Francji Vichy za te zbrodnie pozostaje do dziś bolesnym i kontrowersyjnym tematem we francuskiej debacie publicznej.

 • Statut Żydowski z 3 października 1940 roku wprowadził oficjalną dyskryminację Żydów we Francji
 • Obława Vel d'Hiv w lipcu 1942 roku była największą masową deportacją Żydów z Francji
 • Około 76 000 Żydów zostało deportowanych z Francji do obozów zagłady

Ruch oporu przeciwko Francji Vichy: Walka o wolność

Zdjęcie Francja Vichy: Ciemna strona francuskiej historii w czasie wojny

Mimo dominacji reżimu Francji Vichy i niemieckiej okupacji, wielu Francuzów nie pogodziło się z sytuacją i podjęło walkę o wolność swojego kraju. Ruch oporu, znany jako Résistance, narodził się spontanicznie w różnych częściach Francji, gromadząc ludzi o różnych poglądach politycznych, ale zjednoczonych w sprzeciwie wobec okupanta i kolaborantów.

Jedną z kluczowych postaci francuskiego ruchu oporu był generał Charles de Gaulle. Po ucieczce do Londynu, de Gaulle wygłosił 18 czerwca 1940 roku słynne przemówienie radiowe, wzywając Francuzów do kontynuowania walki. To właśnie on stał się symbolem "Wolnej Francji" i alternatywą dla rządu Vichy Francja.

Ruch oporu działał na wielu płaszczyznach. Od zbierania informacji wywiadowczych dla aliantów, przez sabotaż i akcje dywersyjne, po pomoc Żydom i zestrzelonym alianckim lotnikom. Członkowie ruchu oporu ryzykowali życiem, narażając się na brutalne represje ze strony Gestapo i francuskiej policji kolaboracyjnej.

Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć Résistance było zjednoczenie różnych grup oporu pod wspólnym dowództwem w 1943 roku. Powstały wtedy Narodowa Rada Ruchu Oporu (CNR) oraz Francuskie Siły Wewnętrzne (FFI), które odegrały kluczową rolę w wyzwoleniu Francji w 1944 roku.

Upadek Francji Vichy: Wyzwolenie i rozliczenia

Losy Francji Vichy zaczęły się odwracać wraz z lądowaniem aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Operacja Overlord była początkiem końca niemieckiej okupacji i reżimu Vichy. W miarę postępów aliantów, rząd Pétaina tracił kontrolę nad kolejnymi terytoriami.

20 sierpnia 1944 roku, gdy alianci zbliżali się do Paryża, w stolicy wybuchło powstanie. Po kilku dniach walk, 25 sierpnia, Paryż został wyzwolony. Tego samego dnia do miasta wkroczył triumfalnie generał de Gaulle, symbolicznie kończąc erę Francji Vichy.

Upadek reżimu Vichy oznaczał początek rozliczeń. Marszałek Pétain i premier Pierre Laval zostali aresztowani i postawieni przed sądem za zdradę. Pétain został skazany na śmierć, ale de Gaulle zamienił wyrok na dożywocie ze względu na jego zasługi z czasów I wojny światowej. Laval został rozstrzelany.

Oprócz procesów głównych przywódców, Francja przeszła przez okres tzw. épuration - oczyszczenia. Tysiące osób oskarżonych o kolaborację stanęło przed sądami. Niektórzy zostali straceni, inni trafili do więzień, a jeszcze inni zostali publicznie upokorzeni. Ten okres rozliczeń, choć konieczny, pozostawił głębokie rany w społeczeństwie francuskim.

 • Lądowanie aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku zapoczątkowało upadek Francji Vichy
 • Wyzwolenie Paryża 25 sierpnia 1944 roku symbolicznie zakończyło erę Vichy
 • Okres épuration (oczyszczenia) po wojnie doprowadził do osądzenia tysięcy kolaborantów

Dziedzictwo Francji Vichy we współczesnej Francji

Dziedzictwo Francji Vichy pozostaje do dziś trudnym i kontrowersyjnym tematem we francuskim dyskursie publicznym. Przez wiele lat po wojnie, Francuzi starali się wyprzeć ten mroczny rozdział ze swojej historii. Dominowała narracja o powszechnym oporze i heroizmie Résistance, podczas gdy kolaboracja była przedstawiana jako dzieło nielicznej grupy zdrajców.

Dopiero w latach 70. i 80. XX wieku zaczęto otwarcie mówić o skali kolaboracji i odpowiedzialności państwa francuskiego za prześladowania Żydów. Przełomowym momentem było przemówienie prezydenta Jacques'a Chiraca w 1995 roku, w którym oficjalnie uznał odpowiedzialność Francji za deportacje Żydów podczas wojny.

Od tego czasu Francja podjęła wiele kroków w celu rozliczenia się z przeszłością. Utworzono komisje do spraw restytucji żydowskiego mienia, otwarto muzea i miejsca pamięci poświęcone ofiarom Holocaustu. Jednocześnie trwa debata nad tym, jak uczyć o Francji Vichy w szkołach i jak zachować pamięć o tych wydarzeniach dla przyszłych pokoleń.

Dziedzictwo Vichy Francja wpływa także na współczesną politykę francuską. Dyskusje o tożsamości narodowej, imigracji czy stosunku do mniejszości często odwołują się do doświadczeń z czasów wojny. Francja wciąż zmaga się z pytaniami o to, jak pogodzić swoją republikańską tradycję z mroczną kartą historii, jaką była Francja Vichy.

Podsumowanie

Francja Vichy to bolesny rozdział w historii Francji, naznaczony kolaboracją z nazistami i prześladowaniami Żydów. Okres ten pokazuje, jak łatwo demokratyczne społeczeństwo może popaść w autorytaryzm w obliczu kryzysu. Dziedzictwo Vichy Francja do dziś wpływa na francuską tożsamość narodową i debatę publiczną.

Historia Francji Vichy uczy nas o znaczeniu wartości demokratycznych i konieczności przeciwstawiania się niesprawiedliwości. Jednocześnie przypomina, że nawet w najciemniejszych czasach istnieją ludzie gotowi walczyć o wolność. Rozliczenie się z przeszłością Vichy Francja pozostaje ważnym elementem budowania lepszej przyszłości.

Najczęstsze pytania

Francja Vichy powstała 10 lipca 1940 roku, po klęsce Francji w wojnie z Niemcami. Tego dnia Zgromadzenie Narodowe przekazało pełnię władzy marszałkowi Philippe'owi Pétainowi, który następnie utworzył kolaboracyjny rząd ze stolicą w uzdrowisku Vichy.

Marszałek Philippe Pétain był głową państwa i głównym architektem polityki Francji Vichy. Wprowadził autorytarny system rządów, aktywnie współpracował z nazistowskimi Niemcami i był odpowiedzialny za wdrożenie antysemickich praw oraz politykę kolaboracji.

Prześladowania Żydów w Francji Vichy obejmowały wprowadzenie dyskryminujących praw, konfiskatę mienia, wykluczenie z wielu zawodów oraz masowe aresztowania i deportacje. Kulminacją była obława Vel d'Hiv w 1942 roku, podczas której aresztowano ponad 13 000 Żydów w Paryżu.

Francuski ruch oporu, znany jako Résistance, był siecią organizacji i jednostek walczących przeciwko niemieckiej okupacji i reżimowi Vichy. Działał on poprzez sabotaż, zbieranie informacji wywiadowczych, pomoc Żydom i zestrzelonym alianckim lotnikom oraz przygotowania do wyzwolenia kraju.

Po wojnie Francja przeszła przez okres tzw. épuration (oczyszczenia), podczas którego sądzono kolaborantów. W późniejszych latach kraj stopniowo uznawał odpowiedzialność za zbrodnie reżimu Vichy. W 1995 roku prezydent Jacques Chirac oficjalnie przyznał udział Francji w Holocauście.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Praga czy Brno? Która jest prawdziwą stolicą Czech? Spór miast
 3. Obcięcie głowy: Najstraszniejsza metoda egzekucji? Historia kata
 4. Awaria w Czarnobylu: Katastrofa, która zmieniła świat na zawsze
 5. Kim jest Wołodymyr Zełenski? Historia prezydenta Ukrainy
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły