Historia Polski

Gomułka: 7 kontrowersji wokół komunistycznego przywódcy Polski

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan30 czerwca 202410 min
Gomułka: 7 kontrowersji wokół komunistycznego przywódcy Polski

Gomułka Władysław, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii powojennej Polski, budzi do dziś skrajne emocje. Jako przywódca komunistyczny, który rządził krajem w latach 1956-1970, pozostawił po sobie spuściznę pełną sprzeczności. Z jednej strony postrzegany jako reformator i obrońca polskiej suwerenności, z drugiej oskarżany o brutalne tłumienie protestów i antysemicką nagonkę. Przyjrzyjmy się siedmiu największym kontrowersjom związanym z tą złożoną postacią, która na dobre i na złe ukształtowała oblicze PRL-u.

Kluczowe wnioski:
 • Gomułka przeszedł drogę od komunistycznego reformatora do konserwatywnego przywódcy.
 • Jego rządy charakteryzowały się zarówno okresami względnej liberalizacji, jak i represji.
 • Wydarzenia marca '68 i grudnia '70 znacząco wpłynęły na ocenę jego działalności.
 • Polityka gospodarcza Gomułki przyniosła mieszane rezultaty dla polskiego społeczeństwa.
 • Dziedzictwo Gomułki pozostaje przedmiotem debat historycznych i politycznych do dziś.

Gomułka władysław: Droga do władzy w PRL

Władysław Gomułka, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii powojennej Polski, rozpoczął swoją drogę do władzy w burzliwym okresie kształtowania się Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Urodzony w 1905 roku, Gomułka od młodości związany był z ruchem komunistycznym, co ukształtowało jego polityczne poglądy i aspiracje.

W latach 30. XX wieku Gomułka władysław aktywnie działał w Komunistycznej Partii Polski, za co wielokrotnie był więziony przez władze II Rzeczypospolitej. Doświadczenia te tylko wzmocniły jego zaangażowanie w ideologię komunistyczną i determinację do zmiany systemu politycznego w kraju.

Po zakończeniu II wojny światowej, Władysław Gomułka szybko piął się po szczeblach władzy w nowo utworzonym komunistycznym państwie. Jako sekretarz generalny Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w latach 1943-1948, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu polityki powojennej Polski.

Jednak droga Gomułki do pełni władzy nie była usłana różami. W 1948 roku został oskarżony o "odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne" i usunięty ze stanowiska. Spędził kilka lat w areszcie domowym, co paradoksalnie przyczyniło się do wzrostu jego popularności wśród Polaków, którzy postrzegali go jako ofiarę stalinowskiego reżimu.

Przełomowym momentem w karierze Gomułki władysława był rok 1956, kiedy to w wyniku protestów robotniczych i politycznej odwilży, powrócił do władzy jako I sekretarz KC PZPR. Jego powrót był witany z entuzjazmem przez znaczną część społeczeństwa, która widziała w nim nadzieję na liberalizację systemu i większą niezależność Polski od Związku Radzieckiego.

Gomułka władysław i krwawe stłumienie protestów

Mimo początkowych nadziei związanych z powrotem Władysława Gomułki do władzy, jego rządy szybko zaczęły nabierać autorytarnego charakteru. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów jego przywództwa było brutalne tłumienie protestów społecznych, które wybuchały w różnych okresach jego rządów.

Pierwszym poważnym testem dla reżimu Gomułki były wydarzenia poznańskie z czerwca 1956 roku. Chociaż miały one miejsce tuż przed jego powrotem do władzy, sposób, w jaki Gomułka władysław odniósł się do tych wydarzeń, był symptomatyczny dla jego późniejszego podejścia do protestów społecznych.

Kolejnym punktem zwrotnym były wydarzenia marca 1968 roku. Protesty studenckie, które rozpoczęły się od sprzeciwu wobec zdjęcia z afisza "Dziadów" Adama Mickiewicza, spotkały się z brutalną reakcją władz. Władysław Gomułka osobiście nadzorował akcję pacyfikacyjną, co doprowadziło do aresztowań, relegowania studentów z uczelni i kampanii antysemickiej.

Jednak najbardziej dramatyczne wydarzenia miały miejsce w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu. Protestujący robotnicy, sprzeciwiający się podwyżkom cen, zostali brutalnie spacyfikowani przez milicję i wojsko. Decyzja Gomułki władysława o użyciu siły przeciwko protestującym doprowadziła do śmierci kilkudziesięciu osób i setek rannych.

Te krwawe wydarzenia ostatecznie przypieczętowały los Gomułki jako przywódcy PRL. Brutalne stłumienie protestów robotniczych na Wybrzeżu było bezpośrednią przyczyną jego upadku i zastąpienia go przez Edwarda Gierka na stanowisku I sekretarza KC PZPR.

Czytaj więcej: Tajemnice kopalni uranu: Co naprawdę warto wiedzieć?

Antysemicka kampania Gomułki władysława w 1968 roku

Jednym z najbardziej mrocznych rozdziałów w historii rządów Władysława Gomułki była antysemicka kampania, która rozegrała się w 1968 roku. Wydarzenia te, znane jako "Marzec '68", stanowiły punkt zwrotny w powojennej historii Polski i na zawsze zmieniły oblicze polskiego społeczeństwa.

Kampania antysemicka rozpoczęła się w atmosferze narastających napięć politycznych i społecznych. Gomułka władysław, czując zagrożenie dla swojej pozycji, zdecydował się wykorzystać antysemityzm jako narzędzie do konsolidacji władzy i odwrócenia uwagi od narastających problemów gospodarczych i politycznych.

W swoich przemówieniach Władysław Gomułka zaczął używać retoryki antysyjonistycznej, która w praktyce była zawoalowaną formą antysemityzmu. Oskarżał osoby pochodzenia żydowskiego o brak lojalności wobec Polski i sprzyjanie "imperializmowi syjonistycznemu".

Skutki tej kampanii były tragiczne. Tysiące Polaków żydowskiego pochodzenia zostało zmuszonych do opuszczenia kraju, tracąc pracę, pozycję społeczną i często obywatelstwo. Wśród emigrantów znalazło się wielu wybitnych naukowców, artystów i intelektualistów, co stanowiło ogromną stratę dla polskiej kultury i nauki.

 • Kampania antysemicka doprowadziła do emigracji około 15-20 tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia.
 • Wiele osób straciło pracę, a studenci pochodzenia żydowskiego byli relegowani z uczelni.
 • Propaganda państwowa szerzyła antysemickie stereotypy i teorie spiskowe.
 • Kampania spotkała się z krytyką międzynarodową, ale Gomułka władysław pozostał niewzruszony.

Gomułka władysław a relacje z Kościołem katolickim

Zdjęcie Gomułka: 7 kontrowersji wokół komunistycznego przywódcy Polski

Relacje Władysława Gomułki z Kościołem katolickim były skomplikowane i nacechowane napięciami. Jako przywódca komunistyczny, Gomułka teoretycznie był przeciwnikiem religii, jednak w praktyce jego podejście do Kościoła ewoluowało w czasie i było podyktowane pragmatyzmem politycznym.

Początkowo, po powrocie do władzy w 1956 roku, Gomułka władysław przyjął bardziej liberalne stanowisko wobec Kościoła. Uwolnił prymasa Stefana Wyszyńskiego z internowania i zezwolił na pewne swobody religijne, co było postrzegane jako odejście od stalinowskiej polityki represji wobec Kościoła.

Jednak z biegiem czasu relacje między państwem a Kościołem zaczęły się pogarszać. Władysław Gomułka coraz bardziej obawiał się rosnących wpływów Kościoła w społeczeństwie i postrzegał go jako potencjalne zagrożenie dla swojej władzy.

Punktem kulminacyjnym napięć było starcie wokół obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. Podczas gdy Kościół przygotowywał się do uczczenia tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce, władze komunistyczne zorganizowały konkurencyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, próbując umniejszyć znaczenie religijnych uroczystości.

Gomułka władysław podjął również szereg działań mających na celu ograniczenie wpływów Kościoła, takich jak utrudnianie budowy nowych kościołów, ograniczanie edukacji religijnej czy inwigilacja duchowieństwa. Mimo to, nie zdecydował się na otwartą konfrontację, zdając sobie sprawę z głębokiego zakorzenienia katolicyzmu w polskim społeczeństwie.

Polityka gospodarcza Gomułki władysława: sukcesy i porażki

Polityka gospodarcza Władysława Gomułki była jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów jego rządów. Charakteryzowała się ona mieszanką prób reform i konserwatywnego podejścia do gospodarki centralnie planowanej.

Początkowo, po powrocie do władzy w 1956 roku, Gomułka władysław wprowadził pewne reformy gospodarcze, które przyniosły krótkotrwałą poprawę sytuacji ekonomicznej. Ograniczył kolektywizację rolnictwa, zezwolił na ograniczoną działalność prywatną w handlu i usługach, co spotkało się z pozytywnym odbiorem społecznym.

Jednym z największych sukcesów gospodarczych tego okresu była odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych. Pod rządami Władysława Gomułki Polska dokonała znaczącego postępu w industrializacji, rozbudowie infrastruktury i modernizacji przemysłu.

Jednak z biegiem czasu polityka gospodarcza Gomułki stawała się coraz bardziej zachowawcza. Odmówił on wprowadzenia głębszych reform rynkowych, obawiając się utraty kontroli nad gospodarką. To doprowadziło do stagnacji ekonomicznej i narastającego niezadowolenia społecznego.

 • Gomułka skupił się na rozwoju przemysłu ciężkiego kosztem produkcji dóbr konsumpcyjnych.
 • Polityka inwestycyjna często była nieefektywna, prowadząc do marnotrawstwa zasobów.
 • Próby reform gospodarczych były połowiczne i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
 • Narastające problemy gospodarcze doprowadziły do protestów społecznych w 1970 roku.

Upadek Gomułki władysława: przyczyny dymisji w 1970 roku

Upadek Władysława Gomułki z pozycji I sekretarza KC PZPR w grudniu 1970 roku był kulminacją narastających przez lata problemów politycznych i gospodarczych. Bezpośrednią przyczyną jego dymisji były krwawo stłumione protesty robotnicze na Wybrzeżu, które wybuchły w reakcji na drastyczne podwyżki cen żywności.

Decyzja Gomułki władysława o użyciu siły przeciwko protestującym robotnikom spotkała się z powszechnym potępieniem, nie tylko ze strony społeczeństwa, ale także wewnątrz partii. Brutalne stłumienie protestów, które doprowadziło do śmierci kilkudziesięciu osób, ostatecznie podkopało jego pozycję jako przywódcy.

Jednak upadek Gomułki był wynikiem nie tylko wydarzeń grudnia 1970 roku, ale także narastającego przez lata niezadowolenia z jego rządów. Nieudolna polityka gospodarcza, która doprowadziła do stagnacji i obniżenia poziomu życia, oraz coraz bardziej autorytarny styl rządzenia przyczyniły się do erozji jego pozycji.

Ponadto, Władysław Gomułka stracił poparcie Moskwy, która postrzegała go jako zbyt konserwatywnego i niezdolnego do rozwiązania narastających problemów w Polsce. Kreml preferował bardziej pragmatycznego i otwartego na reformy następcę w osobie Edwarda Gierka.

20 grudnia 1970 roku Gomułka władysław został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska I sekretarza KC PZPR. Jego upadek oznaczał koniec pewnej epoki w historii PRL i początek nowego okresu, który miał przynieść krótkotrwałą poprawę sytuacji gospodarczej, ale ostatecznie doprowadził do jeszcze głębszego kryzysu i narodzin ruchu "Solidarności".

Podsumowanie

Władysław Gomułka to postać, która na zawsze zmieniła oblicze powojennej Polski. Jego droga do władzy, polityka gospodarcza i sposób rządzenia budzą do dziś wiele kontrowersji. Od reform po represje, Gomułka władysław pozostawił po sobie złożone dziedzictwo, które nadal jest przedmiotem dyskusji i analiz historyków.

Upadek Władysława Gomułki w 1970 roku zakończył erę w historii PRL-u. Jego rządy, naznaczone zarówno próbami reform, jak i brutalnymi represjami, pokazują złożoność polskiej historii tego okresu. Gomułka władysław pozostaje symbolem triumfów i porażek komunistycznego systemu w Polsce, przypominając o wyzwaniach, jakie niosła ze sobą powojenna rzeczywistość.

Najczęstsze pytania

Główne osiągnięcia Gomułki to odbudowa kraju po II wojnie światowej, industrializacja Polski i początkowo większa niezależność od ZSRR. Wprowadził też pewne reformy gospodarcze, ograniczył kolektywizację rolnictwa i zezwolił na ograniczoną działalność prywatną w handlu i usługach, co przyniosło krótkotrwałą poprawę sytuacji ekonomicznej kraju.

Protesty w grudniu 1970 roku wybuchły w reakcji na drastyczne podwyżki cen żywności. Były one kulminacją narastającego niezadowolenia społecznego z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej, niedoborów towarów i spadku poziomu życia. Brutalne stłumienie tych protestów przez władze doprowadziło do upadku Gomułki.

Polityka Gomułki wobec Kościoła była zmienna. Początkowo zliberalizował podejście, zwalniając prymasa Wyszyńskiego z internowania. Z czasem jednak zaostrzył kurs, ograniczając wpływy Kościoła poprzez utrudnianie budowy świątyń, ograniczanie edukacji religijnej i inwigilację duchowieństwa. Kulminacją napięć był konflikt wokół obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 roku.

Kampania antysemicka z 1968 roku była serią działań wymierzonych w obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Gomułka, pod pretekstem walki z syjonizmem, rozpętał nagonkę, która doprowadziła do masowych zwolnień z pracy, relegowania studentów z uczelni i przymusowej emigracji około 15-20 tysięcy osób. Kampania ta stanowi jeden z najciemniejszych rozdziałów w historii PRL.

Gomułka powrócił do władzy w 1956 roku na fali odwilży politycznej po śmierci Stalina. Był postrzegany jako reformator i symbol oporu przeciw stalinizmowi, co zjednało mu poparcie społeczne. Jego powrót był efektem kompromisu między frakcjami w partii oraz nadziei na liberalizację systemu i większą niezależność od ZSRR.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Bitwa pod Kircholmem: Jak Polacy rozgromili Szwedów? Taktyka
 3. Joanna d'Arc: Miasto, które nigdy nie zapomniało swojej bohaterki
 4. Lądowanie aliantów na Sycylii - operacja Husky podczas II wojny światowej
 5. Pałac w Wersalu: Czy pałac w Wersalu skrywa tajemnice? Sekrety
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły