Historia Polski

Historia granic Polski: Kiedy Polska zniknęła z mapy?

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan25.03.20247 min.
Historia granic Polski: Kiedy Polska zniknęła z mapy?

Ile Polski nie było na mapie przez długie lata? Naród polski wielokrotnie stawał przed zagrożeniem utraty swojej państwowości i granic. Historia granic Polski to fascynująca opowieść o trudnej drodze narodu do niepodległości, okresach zaborów, wojnach i walkach o przetrwanie na mapie. Ta bolesna przeszłość wzmacniała patriotyzm Polaków i determinację w walce o wolną Polskę.

Kluczowe wnioski:
 • Polska przez 123 lata zniknęła z map Europy w wyniku rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.
 • Po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość, ale granice państwa były zmienne.
 • W wyniku II wojny światowej Polska na kilka lat przestała istnieć jako państwo.
 • Po 1945 roku granice Polski zostały przesunięte na zachód, obejmując m.in. Ziemie Odzyskane.
 • Upadek komunizmu nie zagroził istnieniu Polski, ale przyniósł problemy graniczne z Litwą i Białorusią.

Ile Polski nie było na mapie przez zaborców?

Polska, jako suwerenne państwo, zniknęła z map Europy na ponad 120 lat w wyniku rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię pod koniec XVIII wieku. Ten tragiczny okres w historii Polski często określany jest mianem "ile lat nie było polskie na mapie". Utrata niepodległości w latach 1795-1918 była bolesnym doświadczeniem dla Narodu Polskiego, który musiał stawić czoła próbom wynarodowienia i walczyć o przetrwanie swojej tożsamości.

Ziemie polskie zostały podzielone między trzech zaborców - Rosję, Prusy i Austrię. Każdy z nich prowadził własną politykę mającą na celu zasymilowanie Polaków i zatarcie śladów polskiej kultury. Represje, rusyfikacja i germanizacja były codziennością dla Polaków mieszkających na terenach zajętych przez zaborców.

Przyczyny rozbiorów Polski

Wśród głównych przyczyn, które doprowadziły do rozbiorów Polski, historycy wymieniają słabość władzy monarszej, system polityczny w postaci demokracji szlacheckiej, jak również konflikty religijne i narodowościowe wewnątrz państwa. Ponadto Polska była postrzegana przez swoich sąsiadów jako kraj niestabilny i stanowiący zagrożenie dla równowagi sił w Europie.

Pierwszy rozbiór, który miał miejsce w 1772 roku, rozpoczął proces stopniowej utraty niezależności. Kolejne rozbiory w 1793 i 1795 roku doprowadziły do całkowitej likwidacji państwa polskiego, które zniknęło z map na ponad 120 lat.

Na jak długo Polska zniknęła z mapy Europy?

Polska zniknęła z map Europy na 123 lata, po ostatnim rozbiorze w 1795 roku. Ten dramatyczny okres w historii naszego kraju często określany jest jako "ile polskie nie było na mapie". Przez ponad wiek Naród Polski pozostawał pod zaborami, bez własnego, suwerennego państwa i musiał stawić czoła próbom wynarodowienia ze strony zaborców.

Po klęsce powstania kościuszkowskiego w 1794 roku, na mocy traktatu rozbiorowego z 1795 roku, Rzeczpospolita Obojga Narodów została ostatecznie wymazana z mapy Europy. Ziemie polskie zostały podzielone między Rosję, Prusy i Austrię, a Polacy zmuszeni do życia pod obcym panowaniem.

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.

Te słowa z "Mazurka Dąbrowskiego", który stał się polskim hymnem narodowym, podtrzymywały na duchu Polaków pragnących odzyskać niepodległość. Mimo represji ze strony zaborców, duch walki o wolną Polskę nigdy nie wygasł.

Czytaj więcej: Aktorki lat 60: Ikony stylu i wdzięku z ekranu minionego stulecia

Jak Polska odzyskała niepodległość po zaborach?

Powrót Polski na mapę Europy po 123 latach nie był łatwym procesem. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku stało się możliwe dzięki determinacji Polaków, a także korzystnej sytuacji geopolitycznej po zakończeniu I wojny światowej.

Walka o wyzwolenie rozpoczęła się już w okresie zaborów poprzez liczne powstania narodowe, kultywowanie polskiej kultury i tradycji, a także działania dyplomatyczne na arenie międzynarodowej. Ważnym etapem na drodze do odzyskania niepodległości była decyzja Niemiec i Austro-Węgier o utworzeniu w 1916 roku marionetkowego Królestwa Polskiego, w nadziei wykorzystania Polaków do własnych celów wojennych.

 • W listopadzie 1918 roku, po klęsce państw centralnych, Polska odzyskała pełną suwerenność.
 • Granice Rzeczypospolitej ukształtowały się ostatecznie w 1923 roku, po zakończeniu wojen o granice.
 • W okresie międzywojennym Polska zmagała się z problemami wewnętrznymi, a także niestabilną sytuacją na arenie międzynarodowej.

Niepodległość, choć wywalczona z wielkim trudem i poświęceniem, nie trwała długo. Już w 1939 roku Polska ponownie zniknęła z map, tym razem w wyniku agresji hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego.

Ile Polski nie było na mapie po II wojnie światowej?

Zdjęcie Historia granic Polski: Kiedy Polska zniknęła z mapy?
Okres zniknięcia Polski z map Lata
Po rozbiorze w XVIII wieku 123 lata (1795-1918)
Po agresji III Rzeszy i ZSRR w 1939 r. 6 lat (1939-1945)

Po wybuchu II wojny światowej i agresji hitlerowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego we wrześniu 1939 roku, Polska ponownie została wymazana z map Europy. Tym razem zniknęła na 6 lat.

Po klęsce kampanii wrześniowej, terytorium Polski zostało podzielone między okupantów zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow. Celem Niemców i Rosjan była całkowita likwidacja państwa polskiego i wynarodowienie społeczeństwa. Przez cały okres okupacji, Polacy stawiali zaciekły opór wrogowi, walcząc zarówno w podziemiu, jak i w regularnej armii na obczyźnie.

Jak Polska wróciła na mapę po 1945 roku?

Powrót Polski na mapę po zakończeniu II wojny światowej wiązał się ze znaczącymi zmianami terytorialnymi i ustrojem narzuconym przez Związek Radziecki. Nowe granice Rzeczypospolitej wyznaczono na konferencji w Jałcie i Poczdamie.

Powojenna Polska była krajem zniszczonym i podzielonym. Władze komunistyczne, narzucone przez Związek Radziecki, sprawowały pełną kontrolę nad życiem politycznym, gospodarczym i społecznym. Mimo odzyskania niepodległości po latach okupacji, Polska na długie dziesięciolecia pozostawała państwem zależnym od Moskwy.

Czy Polska mogła zniknąć z mapy po upadku komunizmu?

Choć upadek komunizmu w 1989 roku przyniósł Polsce pełną suwerenność i demokrację, to istniały obawy, że kraj może po raz kolejny zniknąć z mapy Europy. Główne zagrożenia wiązały się z napięciami na tle etnicznym i granicznym z nowymi niepodległymi państwami powstałymi po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Najbardziej palącym problemem były konflikty graniczne z Litwą oraz kwestia mniejszości polskiej na Białorusi. Polska stanowczo sprzeciwiała się próbom zmiany granic, broniąc swojej integralności terytorialnej. Dzięki zdecydowanej postawie władz i poparciu społeczeństwa, udało się rozwiązać te spory na drodze dyplomatycznej.

Wyzwania dla nowych granic Polski

Poza problemami z Litwą i Białorusią, Polska musiała również zmierzyć się z kwestiami mniejszości narodowych na własnym terytorium. Chodziło głównie o mniejszość niemiecką na Śląsku oraz ukraińską i białoruską na wschodzie kraju. Napięcia na tle etnicznym groziły eskalacją konfliktów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu i stabilności granic.

Na szczęście, dzięki prowadzeniu rozsądnej polityki wewnętrznej i zaangażowaniu na arenie międzynarodowej, Polsce udało się zachować integralność terytorialną i nie dopuścić do ponownego zniknięcia z map. Suwerenna i niepodzielna Rzeczpospolita na trwałe wpisała się w krajobraz Europy jako podmiot prawa międzynarodowego.

Podsumowanie

Historia granic Polski to opowieść o trudnej drodze do niepodległości. Przez lata ile lat nie było polskie na mapie i ile polskie nie było na mapie, Naród Polski stawał przed wyzwaniami walki o suwerenność i zachowanie tożsamości narodowej. Determinacja przodków pozwoliła na odzyskanie państwowości po okresach zaborów i wojen światowych.

Choć granice zmieniały się na przestrzeni wieków, to Polska pozostała na trwałe wpisana w mapę Europy. Wyzwania, przed którymi stanęła po upadku komunizmu, zostały przezwyciężone dzięki rozsądnej polityce i zaangażowaniu na arenie międzynarodowej. Dziś Polska jest krajem suwerennym, cenionym członkiem społeczności międzynarodowej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Ernesto Che Guevara: Ikona rewolucji czy kontrowersyjny bohater?
 3. Najpiękniejsze kobiety świata: Ranking, który całkowicie Cię zaskoczy
 4. Jak wybrać słuchawki gamingowe? Poradnik dla gracza
 5. Okrągły stół: Jak zmienił historię Polski? Fakty i mity
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły