Historia Polski

Koronacja Henryka Walezego - data, szczegóły i znaczenie wydarzenia

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan9 lipca 20249 min
Koronacja Henryka Walezego - data, szczegóły i znaczenie wydarzenia

Koronacja Henryka Walezego, która odbyła się 21 lutego 1574 roku w katedrze wawelskiej, była przełomowym wydarzeniem w historii Polski. Uroczystość ta była pierwszą koronacją króla elekcyjnego, wybranego przez szlachtę, a nie dziedziczącego tron. Henryk Walezy, francuski książę z dynastii Walezjuszów, został wybrany na króla Polski po śmierci Zygmunta II Augusta. Koronacja ta miała duże znaczenie nie tylko dla Polski, ale także dla Francji i całej Europy.

Kluczowe wnioski:
 • Koronacja Henryka Walezego była pierwszą koronacją króla elekcyjnego w Polsce, co oznaczało zmianę w systemie monarchii.
 • Henryk Walezy został wybrany na króla Polski dzięki poparciu części szlachty i zabiegom dyplomatycznym Francji.
 • Uroczystość koronacyjna odbyła się w katedrze wawelskiej według tradycyjnego ceremoniału, ale z pewnymi elementami charakterystycznymi dla francuskiego dworu.
 • Panowanie Henryka Walezego w Polsce trwało zaledwie kilka miesięcy, po czym król potajemnie opuścił kraj, aby objąć tron Francji.
 • Koronacja i krótkie panowanie Henryka Walezego miały wpływ na dalsze losy Polski, prowadząc do kolejnych elekcji i walk o tron.

Koronacja Henryka Walezego - przebieg uroczystości

Koronacja Henryka Walezego, pierwszego elekcyjnego króla Polski, odbyła się 21 lutego 1574 roku w katedrze wawelskiej w Krakowie. Uroczystość ta była starannie przygotowana i przebiegała według tradycyjnego ceremoniału koronacyjnego, choć nie zabrakło również elementów charakterystycznych dla francuskiego dworu.

Henryk Walezy przybył do Krakowa kilka dni przed koronacją, witany uroczyście przez dostojników państwowych i mieszkańców miasta. W przeddzień koronacji odbyło się uroczyste posiedzenie sejmu, podczas którego nowy król zaprzysiągł pacta conventa - zobowiązania, które miał wypełniać jako władca Polski.

Sam przebieg koronacji Henryka Walezego był niezwykle okazały. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, celebrowanej przez prymasa Polski, Jakuba Uchańskiego. Następnie arcybiskup gnieźnieński dokonał namaszczenia króla świętymi olejami, po czym nałożono mu na głowę koronę, wręczono insygnia władzy - berło i jabłko królewskie - oraz przyodziano w purpurowy płaszcz.

Po zakończeniu rytualnej części koronacji, Henryk Walezy zasiadł na tronie i przyjął hołd od zgromadzonych dostojników państwowych i przedstawicieli szlachty. Uroczystość zakończyła się ucztą koronacyjną, która trwała do późnych godzin nocnych.

Data i miejsce koronacji Henryka Walezego

Koronacja Henryka Walezego odbyła się 21 lutego 1574 roku, w niedzielę. Data ta została starannie wybrana, biorąc pod uwagę czas niezbędny na przygotowania oraz konieczność zebrania się sejmu koronacyjnego.

Miejscem koronacji Henryka Walezego była katedra wawelska w Krakowie - tradycyjna świątynia, w której koronowano królów Polski od czasów Władysława Łokietka. Kraków pełnił wówczas rolę stolicy państwa i był miejscem, gdzie odbywały się najważniejsze uroczystości państwowe.

Wybór katedry wawelskiej na miejsce koronacji miał wymiar symboliczny - podkreślał ciągłość władzy królewskiej i znaczenie Krakowa jako centrum politycznego i kulturalnego kraju. Jednocześnie, bogato zdobione wnętrza katedry i jej dostojny charakter dodawały splendoru uroczystości koronacyjnej.

Warto zaznaczyć, że koronacja Henryka Walezego była pierwszą, która odbyła się w Krakowie po prawie 40-letniej przerwie - ostatnim monarchą koronowanym w katedrze wawelskiej przed Henrykiem był Zygmunt II August w 1530 roku.

Czytaj więcej: Miasta na literę W w Polsce: Odkryj ich ukryte historie

Czytaj więcej: Historia otrucia Królowej Bony: Intrygi, tajemnice, fakty

Henryk Walezy - sylwetka pierwszego elekcyjnego króla Polski

Henryk Walezy, znany również jako Henryk III Walezy lub Henryk Andegaweński, urodził się 19 września 1551 roku we Francji. Był najmłodszym synem króla Francji Henryka II i Katarzyny Medycejskiej. Jako młody książę, Henryk otrzymał staranne wykształcenie i był przygotowywany do roli przywódcy.

W 1573 roku, po śmierci Zygmunta II Augusta, ostatniego króla Polski z dynastii Jagiellonów, polska szlachta stanęła przed koniecznością wyboru nowego monarchy. Podczas sejmu elekcyjnego, dzięki poparciu części magnaterii i zabiegom dyplomatycznym Francji, 16 maja 1573 roku na króla Polski wybrano właśnie Henryka Walezego.

Henryk Walezy był postacią kontrowersyjną - znany był z zamiłowania do przepychu, balów i polowań, co nie zawsze podobało się polskiej szlachcie. Jednocześnie młody król był wykształcony, znał łacinę i interesował się sztuką. Jako władca, Henryk Walezy musiał zmierzyć się z trudną sytuacją wewnętrzną kraju i konfliktami religijnymi.

Panowanie Henryka Walezego w Polsce trwało zaledwie kilka miesięcy - 18 czerwca 1574 roku, po otrzymaniu wiadomości o śmierci swojego brata, króla Francji Karola IX, Henryk potajemnie opuścił Kraków i udał się do Francji, aby objąć tamtejszy tron. Ucieczka króla wywołała oburzenie szlachty i doprowadziła do kolejnej elekcji.

 • Henryk Walezy był pierwszym królem Polski wybranym w drodze wolnej elekcji przez szlachtę, a nie na zasadzie dziedziczenia tronu.
 • Mimo krótkiego panowania, koronacja i ucieczka Henryka Walezego miały istotny wpływ na dalsze losy Rzeczypospolitej, ukazując słabości systemu elekcyjnego i prowadząc do kolejnych sporów o tron.

Znaczenie koronacji Henryka Walezego dla Polski i Francji

Zdjęcie Koronacja Henryka Walezego - data, szczegóły i znaczenie wydarzenia

Koronacja Henryka Walezego miała duże znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla Francji. Dla Rzeczypospolitej było to przełomowe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy król został wybrany w drodze wolnej elekcji przez szlachtę, a nie na zasadzie dziedziczenia tronu. Oznaczało to zmianę systemu politycznego i wzmocnienie roli szlachty w państwie.

Wybór francuskiego księcia na króla Polski był też istotny z punktu widzenia dyplomacji i relacji międzynarodowych. Francja dążyła do wzmocnienia swojej pozycji w Europie Środkowej i nawiązania sojuszu z Polską przeciwko Habsburgom. Koronacja Henryka Walezego stanowiła realizację tych planów i otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach polsko-francuskich.

Dla Francji, wyniesienie Henryka Walezego na tron Polski było prestiżowym sukcesem i potwierdzeniem znaczenia dynastii Walezjuszów na arenie międzynarodowej. Jednocześnie, krótkie panowanie Henryka w Polsce i jego nagły wyjazd do Francji po śmierci brata, Karola IX, by objąć tamtejszy tron, pokazały, że interesy francuskie były dla niego priorytetem.

Koronacja Henryka Walezego miała też wpływ na sytuację wewnętrzną obu krajów. W Polsce, wybór cudzoziemskiego władcy i jego ucieczka doprowadziły do wzrostu napięć politycznych i sporów o zakres władzy królewskiej. We Francji, objęcie tronu przez Henryka jako Henryka III zaostrzyło konflikty religijne i doprowadziło do kolejnych wojen domowych.

Reakcje na koronację Henryka Walezego w Europie

Wieść o koronacji Henryka Walezego na króla Polski odbiła się szerokim echem w całej Europie. Reakcje na to wydarzenie były zróżnicowane i zależały od interesów politycznych poszczególnych państw i władców.

Najbardziej entuzjastycznie na wybór Henryka zareagowała oczywiście Francja, dla której było to znaczące osiągnięcie dyplomatyczne. Królewska rodzina Walezjuszów i francuska szlachta widzieli w tym szansę na wzmocnienie pozycji Francji w Europie Środkowej i nawiązanie cennego sojuszu.

Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku Habsburgów, którzy byli głównymi rywalami Francji o wpływy na kontynencie. Cesarstwo Niemieckie i Hiszpania przyjęły wiadomość o koronacji Henryka Walezego z niepokojem, obawiając się wzrostu potęgi Francji i możliwej współpracy polsko-francuskiej wymierzonej w interesy habsburskie.

Państwa protestanckie, takie jak Anglia czy kraje niemieckie, również z pewną rezerwą podchodziły do wyboru katolickiego księcia francuskiego na tron Polski. Obawiano się, że Henryk Walezy będzie dążył do umocnienia katolicyzmu i ograniczenia swobód religijnych w Rzeczypospolitej.

Wśród samych Polaków reakcje na koronację Henryka Walezego były podzielone. Część szlachty popierała wybór francuskiego księcia, licząc na korzyści polityczne i gospodarcze płynące z sojuszu z Francją. Inni jednak obawiali się, że cudzoziemski władca nie będzie w stanie należycie dbać o interesy Polski i szanować prawa szlacheckie.

Spuścizna po krótkim panowaniu Henryka Walezego w Polsce

Mimo że panowanie Henryka Walezego w Polsce trwało zaledwie kilka miesięcy, to jego koronacja i krótki pobyt na tronie Rzeczypospolitej pozostawiły po sobie pewną spuściznę.

Przede wszystkim, wybór Henryka na króla i jego ucieczka do Francji unaoczniły słabości systemu elekcyjnego w Polsce. Stało się jasne, że elekcja viritim, czyli wybór monarchy przez ogół szlachty, niesie ze sobą ryzyko wyboru władcy, który nie będzie dbał o interesy kraju i może porzucić tron w pogoni za innymi celami. Doświadczenia z Henrykiem Walezym wpłynęły na kształtowanie się zasad przyszłych elekcji i prób reformowania ustroju Rzeczypospolitej.

Krótkie panowanie Henryka Walezego przyczyniło się też do wzrostu znaczenia sejmu i magnaterii kosztem władzy królewskiej. Ucieczka króla wzmocniła pozycję szlachty, która zaczęła domagać się większego wpływu na rządy i ograniczenia prerogatyw monarchy. W konsekwencji, kolejni władcy elekcyjni musieli liczyć się z rosnącą rolą sejmu i interesami możnowładztwa.

Wybór francuskiego księcia na tron Polski, choć krótkotrwały, przyczynił się do zacieśnienia relacji polsko-francuskich. Kontakty dyplomatyczne i kulturalne między oboma krajami zostały pogłębione, a Francja stała się ważnym partnerem Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej.

 • Ucieczka Henryka Walezego z Polski w 1574 roku doprowadziła do konieczności przeprowadzenia kolejnej elekcji i wyboru nowego monarchy - Stefana Batorego.
 • Doświadczenia z panowania Henryka Walezego przyczyniły się do ewolucji systemu politycznego Rzeczypospolitej i prób reformowania państwa, m.in. poprzez wprowadzenie zasady elekcji vivente rege, czyli wyboru następcy za życia aktualnie panującego króla.

Podsumowanie

Koronacja Henryka Walezego, pierwszego elekcyjnego króla Polski, odbyła się 21 lutego 1574 roku w katedrze wawelskiej. Uroczystość ta była przełomowym wydarzeniem w historii Polski, oznaczającym zmianę systemu politycznego i wzmocnienie roli szlachty. Kiedy odbyła się koronacja Henryka Walezego, Francja zyskała prestiżowy sukces dyplomatyczny, a Polska nowego monarchę.

Krótkie panowanie Henryka Walezego pozostawiło po sobie spuściznę, wpływając na dalsze losy Rzeczypospolitej. Ucieczka króla do Francji ukazała słabości systemu elekcyjnego i doprowadziła do wzmocnienia pozycji magnaterii. Koronacja Henryka Walezego przyczyniła się także do zacieśnienia relacji polsko-francuskich, które miały znaczenie dla późniejszej polityki zagranicznej Polski.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Bitwa pod Legnicą: Dzień, który zmienił losy Europy. Skutki
 3. Mickiewicz kontra Słowacki: Kto naprawdę był lepszym poetą? Poznaj fakty
 4. Marszałek Ferdinand Foch - jego rola i osiągnięcia w I wojnie światowej
 5. Wielki książę litewski Witold: Kim był Witold, potężny władca?
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły