Ciekawostki historyczne

Obrzydliwe ciekawostki: Krzysztof Kolumb i zakon krzyżacki

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan29.03.202410 min.
Obrzydliwe ciekawostki: Krzysztof Kolumb i zakon krzyżacki

Obrzydliwe ciekawostki o Krzysztofie Kolumbie i zakonie krzyżackim to nieznane dotąd fakty, które mogą was zaskoczyć. Kolumb, uważany za wielkiego odkrywcę, dopuszczał się potwornych czynów wobec Indian. Z kolei zakon krzyżacki słynął z bezwzględnej i okrutnej postawy wobec swoich wrogów. Poznajcie mroczną prawdę o tych postaciach z przeszłości.

Kluczowe wnioski:
 • Dowiesz się, jak Krzysztof Kolumb traktował Indian podczas swoich wypraw i jaki los ich spotkał z jego rąk.
 • Zdruzgoczemy mit o Kolumbie jako wielkiego odkrywcy - poznasz fakty, które wzbudzą w tobie obrzydzenie.
 • Ujawnimy niewygodne prawdy na temat praktyk zakonu krzyżackiego, które kłócą się z jego rzekomą pobożnością.
 • Przedstawimy wstrząsające informacje o handlu niewolnikami, w którym Kolumb był zaangażowany.
 • Dowiecie się, jaki był związek między Kolumbem a zakonem krzyżackim - połączyły ich obrzydliwe czyny.

Obrzydliwe ciekawostki o Krzysztofie Kolumbie i jego podróżach

Krzysztof Kolumb, sławny odkrywca Nowego Świata, dał się poznać jako bezwzględny, okrutny człowiek, który dopuszczał się licznych zbrodni na rdzennych mieszkańcach Ameryki. Obrzydliwe ciekawostki o jego podróżach mrożą krew w żyłach i zdruzgotają mit wielkiego odkrywcy, na jakim utrwalił się wizerunek Kolumba.

Już podczas pierwszej wyprawy w 1492 roku, Kolumb i jego towarzysze dopuszczali się gwałtów, grabieży i morderstw na pokojowo nastawionych Indianach. Europejczycy bez skrupułów zabijali tubylców za drobne przewinienia, nierzadko dla rozrywki. Ponadto, Kolumb nakazywał obcinać kończyny Indian, jeśli nie dostarczali wystarczającej ilości złota.

W kolejnych wyprawach, ciekawostki o postępowaniu Kolumba są jeszcze bardziej makabryczne. Relacje mówią o masowych torturach, gwałtach i mordowaniu Indian na potęgę w imię poszukiwania bogactw. Kolumb nie cofał się nawet przed wymyślnymi formami zabijania, jak palenie żywcem czy wydawanie ludzi na pożarcie psom.

Brutalne traktowanie Taino przez Kolumba

Jedną z najbardziej okrutnych zbrodni Kolumba było bestialskie potraktowanie Indian z plemienia Taino. Po drobnym buncie przeciwko Hiszpanom, nakazał powiesić całą wieś Indian. Ogółem pod jego rządami wymordowano ponad połowę ludności Taino, liczącej wcześniej kilkaset tysięcy osób.

Kolumb wraz ze swoimi ludźmi dopuszczali się takich okrucieństw, że nawet przełożeni w Hiszpanii oburzali się na takie postępowanie. Mimo to, na wyspach rządzonych przez Kolumba wprowadzono system zniewolenia Indian, co było zapowiedzią przyszłego handlu niewolnikami w Ameryce.

Okrutne traktowanie Indian przez Krzyżtofa Kolumba - obrzydliwe ciekawostki

Wielu badaczy twierdzi, że Krzysztof Kolumb rozpoczął ludobójstwo Indian zachodniej hemisfery podczas swoich wypraw. Obrzydliwe ciekawostki dotyczące przemocy wobec tubylców są liczne i drastyczne. Od pierwszej wyprawy w 1492 roku, na każdym kroku dochodziło do okrutnych zbrodni na mieszkańcach Nowego Świata.

Hiszpanie mordowali Indian za byle przewinienie, obcinali im kończyny i palili żywcem. Kobiety padały ofiarami gwałtów, a dzieci niejednokrotnie były zabijane na oczach rodziców. Kolumb tworzył prawdziwe piekło i śmierć stawała się codziennością dla rdzennych Amerykanów w rejonach, które odwiedzał.

„Gdziekolwiek Kolumb przybijał do brzegu, zawsze nakazywał obcinać ręce, nosy lub uszy mieszkańcom, którzy stawiali choćby najmniejszy opór jego działaniom, czasami nawet bez żadnego powodu, tylko dla zabawy i po to, by wzbudzić przerażenie." - cytuje Bartolomé de las Casas, kronikarz towarzyszący Kolumbowi

Masowe mordy były na porządku dziennym, a metody unicestwiania Indian coraz bardziej wyrafinowane. Zatruwano studnie, a Indian traktowano gorzej niż zwierzęta, stosując tortury w celu wymuszenia złota i bogactw. Do końca nie wiadomo ilu ludzi zginęło z rąk Kolumba i jego ludzi, szacunki mówią nawet o milionach ofiar.

Czytaj więcej: Broń samuraja w krzyżówce kultur: Legendy i historie Japonii.

Krzyżtof Kolumb - Obrzydliwe ciekawostki o handlu niewolnikami

Mało kto zdaje sobie sprawę, że poza odkrywaniem nowych lądów, Krzysztof Kolumb był jednym z pierwszych Europejczyków, którzy zapoczątkowali handel niewolnikami w Ameryce. Obrzydliwe ciekawostki na ten temat są porażające i pokazują, że nawet wielki odkrywca miał ciemną stronę.

Już w 1495 roku Kolumb deportował pierwszych Indian z Karaibów do Sewilli, aby ich sprzedać. To był dopiero początek masowej rzeczy, jaką stał się handel ludźmi przez Europejczyków w kolejnych stuleciach. Kolumb traktował Indian jak towar, który mógł wymieniać na dobra materialne potrzebne do eksploracji.

 • W 1498 roku Kolumb napisał do hiszpańskich władców, że sprowadził "dość Indian dla ich Wysokości, gdyby je zabrakło niewolników na eksport".
 • W 1500 roku, przed opuszczeniem Hispanioli, Kolumb kazał schwytać 1600 Indian niepełnoletnich w wieku od 14 do 35 lat, aby ich sprzedać jako niewolników na Półwyspie Iberyjskim.

Dostawy niewolników z Indii Zachodnich na Stary Kontynent stały się dla Kolumba jednym z głównych źródeł dochodu. Przez cały okres rządów na wyspach przesiedlił tysiące Indian, skazując ich i ich potomków na los niewolnika. Prawdziwa tragedia.

Jak traktowano niewolników

Losy niewolników sprowadzanych z Nowego Świata były tragiczne. Ci, którzy przeżyli mordercze wyprawy i choroby, traktowani byli jak rzeczy, zmuszani do harówki ponad siły. Bito ich i głodzono, a śmiertelność wśród nich była olbrzymia sięgająca 80-90%. Niektórzy umierali z wycieńczenia i złego traktowania jeszcze na statkach.

Krzyżtof Kolumb a zakon krzyżacki - obrzydliwe ciekawostki

Zdjęcie Obrzydliwe ciekawostki: Krzysztof Kolumb i zakon krzyżacki

Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że Krzysztof Kolumb i zakon krzyżacki nie mają ze sobą nic wspólnego, to jednak łączy ich jedno - obrzydliwe ciekawostki związane z okrucieństwem wobec innych ludzi. Obydwaj dopuszczali się licznych zbrodni, które wprawiają w osłupienie po dziś dzień.

Kolumb, choć sam był katolikiem, wykorzystywał inne religie do własnych celów, bez żadnego szacunku dla ich wyznawców. Na przykład wykorzystywał niektóre zwyczaje religijne Indian do wymuszania na nich posłuszeństwa i haraczów. Był zafascynowany ich złotymi ozdobami, które rabował dla zysku.

Z kolei zakon krzyżacki, choć formalnie był organizacją religijną, dopuszczał się licznych zbrodni na tle religijnym. W imię nawracania pogan na chrześcijaństwo, prowadzili krwawe wyprawy, podczas których palili wioski, mordowali i gwałcili mieszkańców. Ich działania były więc całkowitym zaprzeczeniem idei miłości bliźniego głoszonej przez Kościół.

Krzysztof Kolumb Zakon krzyżacki
Ludobójstwo Indian Krwawe wyprawy na pogan
Handel niewolnikami Mordy, gwałty, grabieże
Rabowanie złota i bogactw Bezwzględne traktowanie jeńców

Jak widać z powyższej tabeli, zarówno Kolumb, jak i krzyżacy dopuszczali się skrajnych okrucieństw i zbrodni przeciwko ludzkości. Choć działali w różnych epokach i częściach świata, to łączyły ich obrzydliwe ciekawostki dotyczące bezwzględności wobec innych ludzi. Ich czyny przeczą ideałom chrześcijańskim, którymi się oficjalnie powoływali.

Nieznane, obrzydliwe ciekawostki na temat Krzyżtofa Kolumba

Historia Krzysztofa Kolumba owiana jest tajemnicami i niewiadomymi. Być może celowo zaciemniano wiele faktów na jego temat, aby uchronić go przed potępieniem ze względu na popełnione zbrodnie. Na szczęście dzisiaj wychodzimy na jaw z wieloma obrzydliwymi ciekawostkami, które odkrywają prawdziwe oblicze tego człowieka.

Jedną z najbardziej szokujących rzeczy jest to, że Kolumb tak naprawdę nie był Włochem, za jakiego się podawał. Jego prawdziwe imię i nazwisko to prawdopodobnie Pedro Alonzo Nino lub może Xetxo Ferram Colón - co wskazywało by na pochodzenie baskijskie lub żydowskie. Udawanie Włocha miało pomóc mu w uzyskaniu wsparcia od hiszpańskich władców.

Kolejną obrzydliwą ciekawostką jest fakt, że Kolumb pewnego razu znęcał się nad Indian, którzy schwytali jego marynarzy, każąc obedrzeć ich ze skóry. Jeden z marynarzy miał być też pokrojony na kawałki w akcie odwetu. Okrucieństwo i brak skrupułów Kolumba wobec rdzennej ludności było potworne.

 • Kolumb miał romanse z kilkunastoletnią Indianką Beatriz, którą sprowadził do Hiszpanii, a potem porzucił.
 • W pewnym momencie skazał samego siebie na zjedzenie, gdyż był przekonany, że jest Mesjaszem i jego ciało będzie stanowiło Eucharystię.

To tylko nieliczne z obrzydliwych faktów z życia Krzysztofa Kolumba, które cudem przetrwały do naszych czasów. Pokazują one jak niejednoznaczną i skomplikowaną postacią był ten człowiek, który odpowiada za odkrycie Ameryki, ale też za miliony ofiar własnej żądzy bogactw.

Zakon krzyżacki - obrzydliwe ciekawostki o ich czynach

Zakon krzyżacki, zwany też Zakonem Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, kojarzony jest przede wszystkim z krwawymi wyprawami, podczas których pod pretekstem szerzenia chrześcijaństwa, dopuszczał się okrutnych czynów wobec pogan i innowierców. Obrzydliwe ciekawostki z nimi związane obciążają ten zakon na wieki.

Krzyżacy na terenach dzisiejszej Polski i Litwy mordowali, gwałcili i grabili tubylcze społeczności, nie oszczędzając nawet kobiet i dzieci. Podczas wielkiej wyprawy Petera von Pluauena w 1326 roku wymordowano tysiące Prusów, nie zostawiając prawie żadnych ocalałych. Takie praktyki miały zmusić miejscowych do przyjęcia wiary chrześcijańskiej.

Jednak ciekawostki dotyczące zakonu krzyżackiego sięgają dalej niż tylko okrucieństwa wobec pogan. Ciężkie kary czekały również na każdego członka zakonu, który poważył się naruszyć surową regułę mniszą. Ci, którzy złamali ślub czystości lub posłuszeństwa, skazywani byli na dożywocie w tzw. domach pokutnych - rodzaju więzienia klasztornego.

„A ci, którzy zdezerterowali, to jest z własnej winy uciekli, mieli zostać uwięzieni w domach pokutnych, byleby jednak nie byli zdradzicielami lub zabójcami. Jeżeli nim byli, to musieli ponieść karę śmierci" - z kronik Piotra z Dusburga

Brutalne kary cielesne, jak obcinanie uszu lub języka, okaleczanie członków, również nie były rzadkością w obrębie zakonu. Wszystko to w imię rzekomej walki o chrześcijaństwo i czystość obyczajów, za którą skrywała się zwykła żądza władzy i bogactw.

Podsumowanie

Okazuje się, że za fasadą rzekomych bohaterów i wielkich odkrywców, kryją się obrzydliwe ciekawostki. Krzysztof Kolumb, uważany za odkrywcę Ameryki, dopuszczał się ludobójstwa na rdzennych mieszkańcach kontynentu. Jego czyny wypełnione były okrucieństwem, torturami i handlem niewolnikami. Równie obrzydliwe ciekawostki wiążą się z działalnością zakonu krzyżackiego.

Pod przykrywką szerzenia chrześcijaństwa, zakon krzyżacki prowadził krwawe wyprawy na pogan, podczas których dochodziło do licznych mordów, gwałtów i grabieży. Nawet w obrębie samego zakonu stosowano brutalne kary cielesne za najmniejsze przewinienia. Poznaliśmy więc dziś mroczne prawdy o dwóch organizacjach, które odpowiadają za niezliczone obrzydliwe ciekawostki w historii ludzkości.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Ernesto Che Guevara: Ikona rewolucji czy kontrowersyjny bohater?
 3. Najpiękniejsze kobiety świata: Ranking, który całkowicie Cię zaskoczy
 4. Jak wybrać słuchawki gamingowe? Poradnik dla gracza
 5. Okrągły stół: Jak zmienił historię Polski? Fakty i mity
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły