Historia Państw

Somosierra: Najsłynniejsza szarża polskich ułanów. Prawda czy mit?

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan30.06.20249 min.
Somosierra: Najsłynniejsza szarża polskich ułanów. Prawda czy mit?

Somosierra bitwa, stoczona 30 listopada 1808 roku, przeszła do historii jako jedna z najbardziej spektakularnych akcji polskiej kawalerii. Szarża ułanów pod dowództwem Jana Kozietulskiego na przełęcz Somosierra w Hiszpanii stała się legendą, budząc emocje i kontrowersje przez ponad dwa stulecia. Czy jednak ta brawurowa akcja rzeczywiście miała miejsce w takiej formie, jak opisują ją popularne przekazy? Przyjrzyjmy się faktom i mitom otaczającym to niezwykłe wydarzenie, które na zawsze zapisało się w annałach polskiej i europejskiej historii wojskowości.

Kluczowe wnioski:
 • Bitwa pod Somosierrą była kluczowym momentem kampanii napoleońskiej w Hiszpanii.
 • Szarża polskich ułanów stała się symbolem odwagi i poświęcenia, inspirując kolejne pokolenia.
 • Istnieją różne interpretacje przebiegu bitwy, co prowadzi do debat historycznych.
 • Somosierra miała znaczący wpływ na reputację polskich żołnierzy w armii Napoleona.
 • Wydarzenie to do dziś jest przedmiotem badań i dyskusji wśród historyków i entuzjastów wojskowości.

Tło historyczne bitwy pod Somosierrą (1808)

Bitwa pod Somosierrą rozegrała się 30 listopada 1808 roku w trakcie wojny na Półwyspie Iberyjskim. Konflikt ten był częścią wojen napoleońskich, które wstrząsnęły Europą na początku XIX wieku. Napoleon Bonaparte, dążąc do kontroli nad Hiszpanią, wysłał swoje wojska, aby zdobyć Madryt i umocnić francuską dominację na Półwyspie Iberyjskim.

Przełęcz Somosierra, położona w górach Sierra de Guadarrama, stanowiła kluczowy punkt na drodze do hiszpańskiej stolicy. Hiszpanie, świadomi strategicznego znaczenia tego miejsca, umocnili je silnymi fortyfikacjami i artylerią. Obrońcy, dowodzeni przez generała Benito San Juana, byli przekonani, że zdołają zatrzymać napoleońską armię.

W składzie Wielkiej Armii Napoleona znajdował się szwadron polskich ułanów gwardii cesarskiej, dowodzony przez porucznika Jana Kozietulskiego. Ci doświadczeni jeźdźcy, wierni cesarzowi Francuzów, mieli odegrać kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach, które na zawsze zapisały się w historii wojskowości.

Sytuacja polityczna w Europie była napięta. Hiszpania, dotychczasowy sojusznik Francji, znalazła się w stanie wewnętrznego chaosu po abdykacji króla Karola IV. Napoleon, wykorzystując tę sytuację, dążył do przejęcia kontroli nad krajem, co spotkało się z silnym oporem ze strony Hiszpanów, rozpoczynając długotrwały i krwawy konflikt.

Przebieg szarży polskich ułanów w bitwie Somosierra

Rankiem 30 listopada 1808 roku, Napoleon Bonaparte stanął przed trudnym zadaniem zdobycia silnie ufortyfikowanej przełęczy Somosierra. Hiszpańskie siły, choć liczebnie ustępujące Francuzom, zajmowały doskonałą pozycję obronną. Cztery baterie artylerii, rozmieszczone na zboczach wąwozu, skutecznie blokowały drogę do Madrytu.

Po nieudanych atakach piechoty i lekkiej kawalerii, cesarz zdecydował się na desperacki krok. Rozkazał polskim ułanom gwardii cesarskiej przeprowadzić szarżę wprost na hiszpańskie pozycje. Porucznik Jan Kozietulski, dowodzący szwadronem, bez wahania przyjął to niezwykle ryzykowne zadanie.

Około 125 polskich jeźdźców ruszyło galopem wąską drogą w górę przełęczy. Szarża była tak gwałtowna i niespodziewana, że zaskoczyła hiszpańskich obrońców. Ułani, mimo ciężkiego ostrzału, zdołali dotrzeć do pierwszej baterii dział i ją zdobyć. Sukces pierwszego natarcia dodał im odwagi do kontynuowania ataku.

Kolejne baterie padały jedna po drugiej pod impetem polskiej kawalerii. Brawura i determinacja ułanów sprawiły, że w ciągu kilkunastu minut przełęcz została zdobyta. Straty wśród Polaków były znaczące, ale ich poświęcenie otworzyło drogę głównym siłom napoleońskim, które mogły teraz ruszyć na Madryt.

Czytaj więcej: Pionierska elektryczność: Kto wprowadził światu elektryczność?

Kontrowersje wokół bitwy Somosierra: fakty vs mity

Szarża polska pod Somosierrą szybko obrosła legendą, stając się symbolem bohaterstwa i poświęcenia. Jednak wraz z upływem czasu pojawiły się liczne kontrowersje i dyskusje na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń. Historycy i badacze do dziś spierają się o niektóre aspekty tej słynnej bitwy.

Jednym z głównych punktów spornych jest liczebność polskiego oddziału. Według niektórych źródeł, w szarży brało udział jedynie 125 ułanów, podczas gdy inne mówią o większej liczbie, dochodzącej nawet do 225 jeźdźców. Rozbieżności te wynikają z różnych interpretacji dostępnych dokumentów i relacji świadków.

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości jest rola samego Napoleona w podjęciu decyzji o szarży. Tradycyjna narracja przedstawia cesarza jako inicjatora tego brawurowego ataku, ale niektórzy historycy sugerują, że decyzja mogła zostać podjęta przez niższych rangą oficerów bez bezpośredniego rozkazu Bonapartego.

Istnieją również spory dotyczące udziału innych jednostek w zdobyciu przełęczy. Niektóre źródła wskazują, że oprócz Polaków, w ataku uczestniczyły również oddziały francuskie, co podważałoby mit o wyłącznym polskim sukcesie. Te kontrowersje pokazują, jak trudno jest oddzielić fakty od mitów w przypadku wydarzeń, które stały się częścią narodowej legendy.

 • Mit: Szarża była samobójczym atakiem bez szans na powodzenie.
 • Fakt: Choć ryzykowna, akcja była starannie zaplanowana i wykorzystała element zaskoczenia.
 • Mit: Wszyscy polscy ułani zginęli w ataku.
 • Fakt: Mimo ciężkich strat, wielu ułanów przeżyło szarżę i kontynuowało służbę.
 • Mit: Napoleon osobiście prowadził szarżę.
 • Fakt: Cesarz obserwował atak z bezpiecznej odległości, ale nie brał w nim bezpośredniego udziału.

Znaczenie bitwy Somosierra dla kampanii napoleońskiej

Bitwa pod Somosierrą miała ogromne znaczenie strategiczne dla całej kampanii napoleońskiej w Hiszpanii. Zdobycie tej kluczowej przełęczy otworzyło francuskim wojskom drogę do Madrytu, umożliwiając szybkie zajęcie stolicy i znacząco przyspieszając podbój kraju. Sukces ten wzmocnił pozycję Napoleona i dodał impetu jego planom podporządkowania sobie Półwyspu Iberyjskiego.

Zwycięstwo pod Somosierrą miało również istotny wymiar psychologiczny. Brawurowa szarża polskich ułanów złamała morale hiszpańskich obrońców, demonstrując potęgę i determinację armii napoleońskiej. Wieści o tym niezwykłym wyczynie szybko rozeszły się po Europie, budząc podziw dla odwagi polskich żołnierzy i wzmacniając legendę Napoleona jako niezwyciężonego wodza.

Z militarnego punktu widzenia, bitwa pod Somosierrą pokazała skuteczność niekonwencjonalnych taktyk w starciu z pozornie nie do pokonania obroną. Sukces szarży kawalerii w terenie górskim podważył dotychczasowe doktryny wojskowe i stał się przedmiotem studiów w akademiach wojskowych przez wiele kolejnych dekad.

Dla Polaków służących w armii Napoleona, Somosierra stała się symbolem ich wartości bojowej i lojalności wobec cesarza. Sukces ten umocnił pozycję polskich oddziałów w Wielkiej Armii i przyczynił się do wzrostu nadziei na odzyskanie niepodległości Polski z pomocą Francji.

Upamiętnienie bohaterów bitwy Somosierra w kulturze

Bitwa pod Somosierrą i bohaterska szarża polskich ułanów na trwałe wpisały się w polską kulturę i świadomość narodową. To historyczne wydarzenie stało się inspiracją dla licznych dzieł sztuki, literatury i muzyki, utrwalając pamięć o odwadze i poświęceniu polskich żołnierzy.

W malarstwie, scena szarży była wielokrotnie przedstawiana przez wybitnych artystów, takich jak Piotr Michałowski czy Wojciech Kossak. Ich obrazy, pełne dynamizmu i dramatyzmu, do dziś budzą emocje i są ważnym elementem polskiej sztuki patriotycznej.

Literatura również nie pozostała obojętna wobec tego wydarzenia. Wieszcz Adam Mickiewicz wspomniał o Somosierze w swoim eposie "Pan Tadeusz", a wielu innych pisarzy i poetów poświęciło temu tematowi swoje utwory. Bitwa stała się również tematem licznych opowiadań, powieści historycznych i prac publicystycznych.

W muzyce, Somosierra zainspirowała kompozytorów do tworzenia utworów o charakterze patriotycznym. Pieśni i marsze wojskowe opiewające bohaterstwo polskich ułanów były i są nadal wykonywane podczas uroczystości państwowych i wojskowych, przypominając o chlubnych kartach polskiej historii.

Wpływ bitwy Somosierra na polską tradycję wojskową

Szarża pod Somosierrą wywarła ogromny wpływ na kształtowanie się polskiej tradycji wojskowej. Stała się symbolem odwagi, poświęcenia i mistrzowskiego opanowania sztuki kawaleryjskiej. Przez kolejne pokolenia polskich żołnierzy, Somosierra była przywoływana jako przykład najwyższych cnót wojskowych i inspiracja do heroicznych czynów.

W okresie zaborów, pamięć o bitwie podtrzymywała ducha narodowego i wiarę w możliwość odzyskania niepodległości. Po odrodzeniu Polski w 1918 roku, tradycje ułańskie, których Somosierra była kluczowym elementem, stały się ważną częścią etosu polskiego wojska. Kawaleria II Rzeczypospolitej czerpała z tej legendy, kultywując pamięć o bohaterach napoleońskich.

Wpływ Somosierry widoczny był również w szkoleniu i doktrynie wojskowej. Mimo zmieniającej się natury wojny, duch brawury i gotowości do poświęceń, inspirowany tą bitwą, pozostał ważnym elementem polskiej myśli wojskowej. Nawet w obliczu mechanizacji armii, tradycje kawaleryjskie, których Somosierra była symbolem, nadal kształtowały mentalność polskich żołnierzy.

Dzisiaj, choć kawaleria nie odgrywa już roli na współczesnym polu bitwy, pamięć o Somosierze nadal jest żywa w polskiej armii. Stanowi ona element edukacji historycznej i patriotycznej, przypominając o chlubnych tradycjach oręża polskiego i inspirując do kultywowania najwyższych wartości żołnierskich.

 • Somosierra wpłynęła na kształtowanie się etosu polskiego żołnierza, podkreślając wartości takie jak odwaga, honor i poświęcenie dla ojczyzny.
 • Bitwa stała się symbolem polskiego wkładu w historię Europy, wzmacniając poczucie dumy narodowej i wiarę w możliwości militarne Polaków.
 • Tradycje związane z Somosierrą są nadal kultywowane w polskim wojsku, inspirując kolejne pokolenia żołnierzy.
 • Pamięć o tej bitwie jest elementem edukacji patriotycznej, przypominając o znaczeniu historii w kształtowaniu tożsamości narodowej.
 • Somosierra pozostaje symbolem polskiego wkładu w epokę napoleońską i przykładem heroizmu, który inspiruje do dziś.

Podsumowanie

Bitwa pod Somosierrą to fascynujący epizod wojen napoleońskich, który na zawsze zapisał się w historii polskiego oręża. Brawurowa szarża ułanów pod dowództwem Jana Kozietulskiego stała się symbolem odwagi i poświęcenia, inspirując kolejne pokolenia Polaków. Mimo kontrowersji i debat historycznych, znaczenie tej bitwy pozostaje niezaprzeczalne.

Wpływ bitwy pod Somosierrą wykracza daleko poza jej militarne znaczenie. To wydarzenie ukształtowało polską tradycję wojskową, stało się źródłem narodowej dumy i inspiracją dla kultury. Do dziś Somosierra pozostaje żywym przykładem heroizmu i przypomina o ważnej roli Polski w kształtowaniu historii Europy.

Najczęstsze pytania

Bitwa pod Somosierrą rozegrała się 30 listopada 1808 roku. Było to kluczowe starcie w trakcie kampanii napoleońskiej w Hiszpanii. Tego dnia polski szwadron ułanów pod dowództwem Jana Kozietulskiego przeprowadził swoją słynną szarżę, która przeszła do historii jako jeden z najbardziej brawurowych ataków kawalerii.

Dokładna liczba uczestników szarży jest przedmiotem dyskusji historyków. Najczęściej podawana liczba to około 125 ułanów, choć niektóre źródła mówią o 225 jeźdźcach. Rozbieżności te wynikają z różnych interpretacji dostępnych dokumentów i relacji świadków. Niezależnie od dokładnej liczby, był to stosunkowo niewielki oddział.

Nie, Napoleon Bonaparte nie dowodził osobiście atakiem pod Somosierrą. Cesarz był obecny na polu bitwy i to on wydał rozkaz przeprowadzenia szarży, ale bezpośrednie dowództwo sprawował porucznik Jan Kozietulski. Napoleon obserwował przebieg ataku z bezpiecznej odległości, oceniając sytuację taktyczną.

Bitwa pod Somosierrą miała ogromne znaczenie strategiczne. Zdobycie przełęczy otworzyło Napoleonowi drogę do Madrytu, umożliwiając szybkie zajęcie stolicy Hiszpanii. Sukces ten znacząco przyspieszył kampanię napoleońską na Półwyspie Iberyjskim i wzmocnił pozycję Francji w Europie. Ponadto, bitwa ta stała się symbolem odwagi i skuteczności polskich żołnierzy.

Bitwa pod Somosierrą wywarła ogromny wpływ na polską kulturę. Stała się inspiracją dla wielu dzieł sztuki, literatury i muzyki. Malarze tacy jak Piotr Michałowski i Wojciech Kossak uwiecznili szarżę na swoich płótnach. Wieszcz Adam Mickiewicz wspomniał o niej w "Panu Tadeuszu". Do dziś Somosierra pozostaje symbolem polskiego heroizmu i patriotyzmu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Andriej Czikatiło: Wstrząsająca historia radzieckiego mordercy
 3. Obcięcie głowy: Najstraszniejsza metoda egzekucji? Historia kata
 4. Awaria w Czarnobylu: Katastrofa, która zmieniła świat na zawsze
 5. Zbigniew Ścibor-Rylski: Nieznany bohater Polski. Losy żołnierza
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły