Ciekawostki historyczne

Szymon Słupnik: Asceta, który żył na kolumnie. Dziwna historia

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan28.06.20249 min.
Szymon Słupnik: Asceta, który żył na kolumnie. Dziwna historia

Szymon Słupnik, znany również jako Symeon Stylita Starszy, to postać, która fascynuje i intryguje do dziś. Ten syryjski asceta zasłynął z niezwykłej formy pobożności - spędził 37 lat życia na szczycie kolumny, oddając się modlitwie i pokucie. Jego historia to nie tylko opowieść o skrajnym poświęceniu, ale także o wpływie, jaki jeden człowiek może mieć na religię i kulturę. Poznaj niezwykłe życie Szymona Słupnika i odkryj, dlaczego jego postać nadal inspiruje i zadziwia współczesnych.

Kluczowe wnioski:
 • Szymon Słupnik żył w V wieku i był pionierem stylu życia zwanego stylityzmem.
 • Spędził prawie cztery dekady na szczycie kolumny, przyciągając tysiące pielgrzymów i naśladowców.
 • Jego ekstremalna asceza miała głęboki wpływ na rozwój chrześcijaństwa wschodniego.
 • Mimo kontrowersji, Szymon został uznany za świętego i jest czczony w Kościele katolickim i prawosławnym.
 • Historia Szymona Słupnika inspiruje artystów i myślicieli do dziś, skłaniając do refleksji nad granicami ludzkiej woli i wiary.

Kim był Szymon Słupnik? Życie ascety na kolumnie

Szymon Słupnik, znany również jako Symeon Stylita Starszy, to postać, która fascynuje historyków i wiernych od wieków. Urodzony około 390 roku w Sis, na terenie dzisiejszej Turcji, Szymon zasłynął z niezwykłej formy ascezy, która polegała na życiu na szczycie kolumny.

Młody Szymon początkowo wstąpił do klasztoru, jednak szybko uznał, że tradycyjne formy życia zakonnego nie są dla niego wystarczające. Poszukując bardziej radykalnych sposobów zbliżenia się do Boga, zaczął praktykować coraz bardziej ekstremalne formy umartwienia.

W 423 roku Szymon Słupnik podjął decyzję, która miała go zapisać na kartach historii. Wspinając się na kolumnę o wysokości około 4 metrów, postanowił spędzić na niej resztę swojego życia. Z biegiem lat kolumna była podwyższana, osiągając ostatecznie wysokość około 18 metrów.

Życie na kolumnie było niezwykle wymagające. Szymon był wystawiony na działanie żywiołów, musiał znosić upały, deszcze i mrozy. Jego dieta była skromna, a sen ograniczony. Mimo to, Szymon Słupnik spędził na szczycie kolumny aż 37 lat, aż do swojej śmierci w 459 roku.

Niezwykły styl życia Szymona przyciągał tłumy pielgrzymów z całego chrześcijańskiego świata. Ludzie przybywali, by prosić go o radę, modlitwę czy błogosławieństwo. Szymon stał się żywą legendą, a jego wpływ na ówczesne chrześcijaństwo był ogromny.

Szymon Słupnik: Motywacje i początki ascezy

Co skłoniło młodego człowieka do podjęcia tak radykalnej decyzji? Motywacje Szymona Słupnika były głęboko zakorzenione w jego wierze i pragnieniu całkowitego oddania się Bogu. Wychowany w chrześcijańskiej rodzinie, od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą pobożność.

Początki ascezy Szymona sięgają jego młodości. Jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru praktykował posty i długie modlitwy. W klasztorze jego gorliwość tylko wzrosła, co niekiedy budziło niepokój wśród współbraci, obawiających się o jego zdrowie.

Decyzja o życiu na kolumnie nie była podjęta pochopnie. Szymon Słupnik stopniowo zwiększał poziom swojej ascezy, przechodząc od życia w małej celi, przez zamurowanie się, aż po ostateczną decyzję o wspięciu się na kolumnę. Każdy etap był dla niego formą zbliżania się do Boga i oddalania od ziemskich pokus.

Warto zauważyć, że asceza Szymona, choć ekstremalna, nie była całkowicie odosobniona. W ówczesnym chrześcijaństwie, szczególnie na Wschodzie, znane były różne formy radykalnego umartwienia. Jednak to Szymon Słupnik doprowadził je do niespotykanego dotąd poziomu.

Mimo fizycznego odosobnienia na szczycie kolumny, Szymon nie odciął się całkowicie od świata. Przeciwnie, jego niezwykły styl życia przyciągał ludzi, czyniąc go paradoksalnie bardziej dostępnym dla wiernych niż gdyby pozostał w klasztorze.

Czytaj więcej: Bitwa pod Wiedniem - ciekawe fakty i nieznane szczegóły wydarzenia

Wpływ Szymona Słupnika na chrześcijaństwo w V wieku

Wpływ Szymona Słupnika na chrześcijaństwo V wieku trudno przecenić. Jego niezwykły styl życia nie tylko przyciągał tłumy pielgrzymów, ale także inspirował innych do poszukiwania głębszych form duchowości. Szymon stał się żywym przykładem całkowitego oddania się Bogu.

Jednym z najważniejszych aspektów działalności Szymona było jego nauczanie. Mimo fizycznego odosobnienia, Szymon Słupnik aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła. Udzielał rad duchowych, rozstrzygał spory teologiczne, a nawet angażował się w kwestie polityczne swojej epoki.

Szymon odegrał również ważną rolę w walce z herezjami swojego czasu. Jego autorytet duchowy był tak wielki, że nawet cesarze i biskupi szukali jego rady w sprawach doktrynalnych. Szczególnie aktywnie występował przeciwko nestorianizmowi, herezji podważającej boską naturę Chrystusa.

Warto zauważyć, że wpływ Szymona Słupnika wykraczał daleko poza granice Cesarstwa Rzymskiego. Jego sława dotarła do odległych zakątków chrześcijańskiego świata, inspirując ascetów w Persji, Etiopii, a nawet na Wyspach Brytyjskich.

Dziedzictwo Szymona przetrwało jego śmierć. Został kanonizowany i jest czczony zarówno w Kościele katolickim, jak i prawosławnym. Jego życie i nauki stały się ważnym elementem wschodniego monastycyzmu, wpływając na rozwój duchowości chrześcijańskiej przez kolejne stulecia.

Cuda i kontrowersje wokół postaci Szymona Słupnika

Życie Szymona Słupnika obfitowało w wydarzenia, które jego współcześni uznawali za cudowne. Według licznych relacji, Szymon miał dar uzdrawiania, proroctwa i czynienia cudów. Wielu pielgrzymów twierdziło, że zostało uzdrowionych za jego wstawiennictwem.

Jednym z najbardziej znanych cudów przypisywanych Szymonowi było zatrzymanie plagi szarańczy. Według legendy, gdy chmara owadów zagrażała zbiorom, Szymon nakazał im odlecieć, co natychmiast uczyniły. To wydarzenie znacznie wzmocniło jego autorytet wśród lokalnej społeczności.

Nie brakowało jednak kontrowersji wokół postaci Szymona Słupnika. Niektórzy duchowni krytykowali jego ekstremalne praktyki ascetyczne, uważając je za przejaw pychy lub szaleństwa. Inni kwestionowali autentyczność jego cudów, sugerując, że mogą być wynikiem zbiorowej histerii lub oszustwa.

Szczególne kontrowersje budziła kwestia Eucharystii. Szymon, żyjąc na kolumnie, nie mógł uczestniczyć w normalnych nabożeństwach. Rozwiązaniem było dostarczanie mu Komunii przez specjalny system lin i koszy, co dla niektórych było nie do przyjęcia.

Mimo kontrowersji, Szymon Słupnik cieszył się ogromnym autorytetem wśród wiernych i większości duchowieństwa. Jego niezwykłe życie było postrzegane jako świadectwo głębokiej wiary i oddania Bogu, inspirując kolejne pokolenia chrześcijan.

 • Szymon miał dar uzdrawiania i proroctwa, co przyciągało tłumy pielgrzymów.
 • Jego ekstremalne praktyki ascetyczne budziły zarówno podziw, jak i krytykę.
 • Kontrowersje dotyczyły m.in. sposobu przyjmowania przez niego Eucharystii.
 • Mimo wątpliwości, Szymon został uznany za świętego i jest czczony do dziś.

Naśladowcy Szymona Słupnika: Stylici w historii Kościoła

Niezwykły przykład Szymona Słupnika zainspirował wielu naśladowców, dając początek ruchowi znanemu jako stylityzm. Stylici, czyli "słupnicy", to asceci, którzy podobnie jak Szymon, decydowali się na życie na szczycie kolumny lub wieży.

Jednym z najbardziej znanych naśladowców Szymona był Daniel Stylita, który żył w Konstantynopolu w V wieku. Daniel spędził 33 lata na kolumnie, stając się ważną postacią w życiu religijnym i politycznym Bizancjum.

Stylityzm rozprzestrzenił się głównie na Wschodzie, szczególnie w Syrii i Palestynie. W kolejnych wiekach pojawiały się kolejne postacie praktykujące tę formę ascezy, choć rzadko dorównywały one sławą i wpływem Szymonowi Słupnikowi.

Warto zauważyć, że stylityzm nie był wyłącznie męskim fenomenem. Znane są przypadki kobiet-stylitek, choć były one znacznie rzadsze. Jedną z najbardziej znanych była św. Teodora z Aleksandrii, która żyła w VI wieku.

Z czasem praktyka stylityzmu zaczęła zanikać, choć pojedyncze przypadki odnotowywano jeszcze w XX wieku. Dziś stylityzm jest postrzegany jako fascynujący, choć ekstremalny rozdział w historii chrześcijańskiej ascezy, którego pionierem i najsłynniejszym przedstawicielem pozostaje Szymon Słupnik.

Szymon Słupnik w kulturze: Sztuka, literatura i film

Postać Szymona Słupnika na trwałe wpisała się w kulturę, inspirując artystów, pisarzy i filmowców przez wieki. W sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej Szymon był często przedstawiany na ikonach i freskach, zazwyczaj jako ascetyczna postać stojąca na szczycie kolumny.

W literaturze Szymon Słupnik pojawia się w licznych hagiografiach i legendach. Jego życie było tematem wielu średniowiecznych tekstów, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. W czasach nowożytnych postać Szymona inspirowała takich pisarzy jak Anatole France czy Gustave Flaubert.

Kino również sięgnęło po fascynującą historię Szymona. W 1965 roku powstał film "Simón del desierto" (Szymon z pustyni) w reżyserii Luisa Buñuela. To surrealistyczne dzieło, inspirowane życiem Szymona Słupnika, stanowi interesującą interpretację jego historii w kontekście współczesności.

W sztuce współczesnej Szymon nadal inspiruje artystów. Jego postać pojawia się w malarstwie, rzeźbie, a nawet w sztuce performatywnej. Artyści często wykorzystują symbol kolumny i motyw izolacji, aby komentować współczesne zjawiska społeczne i duchowe.

Fascynacja postacią Szymona Słupnika wykracza poza kontekst ściśle religijny. Jego historia stała się uniwersalnym symbolem ludzkiego dążenia do transcendencji, poszukiwania sensu i gotowości do poświęceń w imię wyższych ideałów.

 • Szymon Słupnik jest często przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej, szczególnie w Kościele wschodnim.
 • Jego postać inspirowała wielu pisarzy, od średniowiecznych hagiografów po współczesnych autorów.
 • W sztuce współczesnej Szymon stał się symbolem ludzkiego dążenia do transcendencji i poszukiwania sensu.
 • Historia Szymona Słupnika nadal fascynuje, skłaniając do refleksji nad granicami ludzkiej woli i wiary.

Podsumowanie

Szymon Słupnik to fascynująca postać z historii chrześcijaństwa, która przez 37 lat żyła na szczycie kolumny. Jego niezwykła asceza przyciągała tłumy pielgrzymów i wywarła ogromny wpływ na rozwój duchowości w V wieku. Mimo kontrowersji, Szymon stał się symbolem całkowitego oddania Bogu.

Dziedzictwo Szymona Słupnika przetrwało wieki, inspirując kolejne pokolenia ascetów, artystów i myślicieli. Jego historia skłania do refleksji nad granicami ludzkiej woli i wiary, pozostając aktualną nawet we współczesnym świecie. Postać Szymona nadal fascynuje, przypominając o poszukiwaniu transcendencji w życiu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Andriej Czikatiło: Wstrząsająca historia radzieckiego mordercy
 3. Obcięcie głowy: Najstraszniejsza metoda egzekucji? Historia kata
 4. Awaria w Czarnobylu: Katastrofa, która zmieniła świat na zawsze
 5. Zbigniew Ścibor-Rylski: Nieznany bohater Polski. Losy żołnierza
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły