Historia Państw

Trzecia Rzesza: Mroczna historia nazistowskich Niemiec. Upadek

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan06.07.20248 min.
Trzecia Rzesza: Mroczna historia nazistowskich Niemiec. Upadek

Co to 3 Rzesza? To jedno z najmroczniejszych okresów w historii Niemiec i świata. Trzecia Rzesza, państwo nazistowskie pod rządami Adolfa Hitlera, istniała od 1933 do 1945 roku. W tym czasie doprowadziła do wybuchu II wojny światowej, popełniła niezliczone zbrodnie wojenne i ludobójstwo na niespotykaną skalę. Poznaj historię jej powstania, ekspansji i ostatecznego upadku, która na zawsze zmieniła oblicze Europy i świata.

Kluczowe wnioski:

 • Trzecia Rzesza powstała w wyniku kryzysu gospodarczego i politycznego w Niemczech po I wojnie światowej.
 • Nazistowska ideologia opierała się na rasizmie, antysemityzmie i ekspansjonizmie terytorialnym.
 • Reżim Hitlera doprowadził do Holokaustu, w którym zamordowano około 6 milionów Żydów.
 • Porażka w II wojnie światowej doprowadziła do upadku Trzeciej Rzeszy i podziału Niemiec.
 • Historia Trzeciej Rzeszy jest ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami totalitaryzmu i ekstremizmu.

Co to 3 Rzesza: Narodziny nazistowskiego imperium

Co to 3 Rzesza? To określenie nazistowskich Niemiec, które istniały w latach 1933-1945. Termin ten został ukuty przez ideologów nazistowskich, którzy chcieli podkreślić ciągłość z poprzednimi "rzeszami" - Świętym Cesarstwem Rzymskim i Cesarstwem Niemieckim. Trzecia Rzesza narodziła się w wyniku głębokiego kryzysu gospodarczego i politycznego, który dotknął Niemcy po I wojnie światowej.

Adolf Hitler, charyzmatyczny przywódca Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), wykorzystał to niezadowolenie społeczne, obiecując Niemcom powrót do dawnej świetności. Jego partia zdobyła znaczące poparcie w wyborach parlamentarnych, a w 1933 roku Hitler został mianowany kanclerzem Niemiec. To był początek 3 Rzeszy, która miała drastycznie zmienić bieg historii.

Nowy reżim szybko przekształcił Niemcy w państwo totalitarne. Wszystkie inne partie polityczne zostały zdelegalizowane, a opozycja brutalnie stłumiona. Hitler skonsolidował swoją władzę, łącząc funkcje kanclerza i prezydenta w osobie Führera. 3 Rzesza opierała się na ideologii nazistowskiej, która gloryfikowała rasę aryjską i propagowała antysemityzm.

Jednym z kluczowych elementów ideologii nazistowskiej była koncepcja "przestrzeni życiowej" (Lebensraum) dla narodu niemieckiego. Ta idea stała się pretekstem do agresywnej polityki zagranicznej i ekspansji terytorialnej, która ostatecznie doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. 3 Rzesza szybko zaczęła zbrojenia i przygotowania do konfliktu na skalę globalną.

Ekspansja terytorialna: Co to 3 Rzesza i jej podboje

Ekspansja terytorialna była jednym z głównych celów 3 Rzeszy. Pierwszym krokiem było przyłączenie Austrii w 1938 roku, znane jako Anschluss. Hitler, sam pochodzący z Austrii, argumentował, że wszystkie narody niemieckojęzyczne powinny być zjednoczone pod jednym przywództwem. Mimo protestów międzynarodowych, aneksja Austrii została przeprowadzona bez większego oporu.

Kolejnym celem Hitlera była Czechosłowacja. Wykorzystując kwestię mniejszości niemieckiej w Sudetach, 3 Rzesza wymusiła na Czechosłowacji oddanie tego terytorium. Mimo układu monachijskiego, który miał zagwarantować pokój, w marcu 1939 roku Hitler zajął resztę Czech, tworząc Protektorat Czech i Moraw. Słowacja stała się państwem marionetkowym pod kontrolą nazistów.

1 września 1939 roku 3 Rzesza zaatakowała Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W ciągu kilku tygodni, przy współudziale Związku Radzieckiego, Polska została pokonana i podzielona. To był początek serii błyskawicznych zwycięstw niemieckich, znanych jako Blitzkrieg. W krótkim czasie naziści podbili Danię, Norwegię, Belgię, Holandię i Francję.

Apetyt 3 Rzeszy na podboje był nienasycony. W 1941 roku Hitler złamał pakt ze Stalinem i zaatakował Związek Radziecki w ramach operacji Barbarossa. Jednocześnie wojska niemieckie toczyły walki w Afryce Północnej i na Bałkanach. Na szczycie swojej potęgi, imperium Hitlera rozciągało się od Atlantyku po przedmieścia Moskwy, od Norwegii po Saharę.

Czytaj więcej: Książki o wojnie w Wietnamie: Ludzkie losy z krwawych frontów.

Czytaj więcej: Elżbieta Tudor: Czy naprawdę nie miała dzieci? Tajemnica dynastii

Zbrodnie wojenne: Co to 3 Rzesza i Holokaust

3 Rzesza zapisała się w historii jako reżim odpowiedzialny za jedne z najstraszliwszych zbrodni w dziejach ludzkości. Centralnym elementem nazistowskiej ideologii był antysemityzm, który przerodził się w systematyczną eksterminację Żydów, znaną jako Holokaust. Proces ten rozpoczął się od dyskryminacji i prześladowań, a zakończył masowymi morderstwami w obozach zagłady.

Holokaust pochłonął około sześciu milionów żydowskich ofiar. Naziści stworzyli sieć obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, takich jak Auschwitz-Birkenau, Treblinka czy Sobibór. W tych miejscach ludzie byli poddawani nieludzkim warunkom, eksperymentom medycznym i masowej eksterminacji. 3 Rzesza stosowała przemysłowe metody zabijania, w tym komory gazowe i masowe rozstrzeliwania.

Ofiarami nazistów padły również inne grupy uznawane za "niepożądane" lub "podludzi". Wśród nich byli Romowie, homoseksualiści, świadkowie Jehowy, osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo oraz przeciwnicy polityczni. Na okupowanych terytoriach, szczególnie w Europie Wschodniej, 3 Rzesza prowadziła politykę terroru i eksterminacji ludności cywilnej.

Zbrodnie wojenne 3 Rzeszy obejmowały również bestialskie traktowanie jeńców wojennych, szczególnie ze Związku Radzieckiego. Miliony sowieckich żołnierzy zmarły w niemieckiej niewoli z głodu, chorób i wycieńczenia. Naziści prowadzili również program przymusowych prac, deportując miliony ludzi z okupowanych terytoriów do pracy w niemieckim przemyśle i rolnictwie.

 • Holokaust pochłonął około 6 milionów żydowskich ofiar.
 • Naziści stworzyli sieć obozów koncentracyjnych i obozów śmierci.
 • Ofiarami padły również inne grupy uznawane za "niepożądane".
 • Miliony sowieckich jeńców wojennych zmarły w niemieckiej niewoli.
 • Program przymusowych prac objął miliony deportowanych z okupowanych terytoriów.

Propaganda i kontrola: Co to 3 Rzesza i życie codzienne

Życie codzienne w 3 Rzeszy było ściśle kontrolowane przez aparat państwowy. Propaganda odgrywała kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej i utrzymywaniu poparcia dla reżimu. Joseph Goebbels, minister propagandy, stworzył rozbudowany system kontroli nad mediami, sztuką i kulturą. Wszystkie aspekty życia publicznego zostały podporządkowane ideologii nazistowskiej.

Edukacja w 3 Rzeszy była narzędziem indoktrynacji młodzieży. Programy szkolne zostały zmienione, aby promować nazistowską ideologię, rasizm i militaryzm. Organizacje młodzieżowe, takie jak Hitlerjugend dla chłopców i Bund Deutscher Mädel dla dziewcząt, miały na celu wychowanie nowego pokolenia fanatycznych nazistów.

Kontrola społeczna w 3 Rzeszy opierała się na strachu i denuncjacji. Gestapo, tajna policja państwowa, prowadziła szeroko zakrojoną inwigilację obywateli. Każdy przejaw nielojalności lub sprzeciwu wobec reżimu mógł skutkować aresztowaniem, uwięzieniem w obozie koncentracyjnym lub egzekucją. Ta atmosfera terroru skutecznie tłumiła wszelkie przejawy opozycji.

Gospodarka 3 Rzeszy została przestawiona na tory wojenne. Masowe programy robót publicznych, takie jak budowa autostrad, początkowo zmniejszyły bezrobocie. Jednak w miarę przygotowań do wojny, coraz więcej zasobów kierowano na zbrojenia. Życie codzienne Niemców było naznaczone niedoborami i racjonowaniem, szczególnie w późniejszych latach wojny.

Opór i ruchy antynazistowskie: Co to 3 Rzesza kontra świat

Mimo totalitarnej kontroli, w 3 Rzeszy istniały ruchy oporu. Działały one w głębokiej konspiracji, narażając się na ogromne ryzyko. Jedną z najbardziej znanych grup była "Biała Róża", składająca się z młodych studentów, którzy rozpowszechniali ulotki antynazistowskie. Ich działalność zakończyła się aresztowaniami i egzekucjami w 1943 roku.

Wewnątrz armii niemieckiej również istniał opór. Kulminacją tych działań był nieudany zamach na Hitlera 20 lipca 1944 roku, przeprowadzony przez grupę oficerów pod dowództwem pułkownika Clausa von Stauffenberga. Klęska spisku doprowadziła do fali aresztowań i egzekucji w armii i kręgach konserwatywnej opozycji.

Na okupowanych terytoriach ruchy oporu przybierały różne formy - od biernego oporu po aktywną walkę partyzancką. W Polsce działała Armia Krajowa, największa podziemna armia w okupowanej Europie. We Francji Résistance prowadziła akcje sabotażowe i wywiadowcze. Żydowskie ruchy oporu organizowały powstania w gettach i obozie zagłady w Sobiborze.

3 Rzesza musiała również stawić czoła rosnącej koalicji międzynarodowej. Wielka Brytania pod przywództwem Winstona Churchilla odmówiła kapitulacji nawet w obliczu bombardowań. Stany Zjednoczone, początkowo neutralne, po ataku na Pearl Harbor w 1941 roku przystąpiły do wojny przeciwko państwom Osi. Związek Radziecki, mimo początkowych klęsk, mobilizował swoje ogromne zasoby do walki z najeźdźcą.

 • "Biała Róża" była jedną z najbardziej znanych grup oporu w Niemczech.
 • Nieudany zamach na Hitlera 20 lipca 1944 roku był kulminacją oporu w armii.
 • Na okupowanych terytoriach działały ruchy oporu, jak Armia Krajowa w Polsce.
 • Międzynarodowa koalicja przeciwko 3 Rzeszy obejmowała Wielką Brytanię, USA i ZSRR.
 • Żydowskie ruchy oporu organizowały powstania w gettach i obozach zagłady.

Klęska militarna: Co to 3 Rzesza i jej ostateczny upadek

Upadek 3 Rzeszy rozpoczął się od serii klęsk militarnych. Punkt zwrotny nastąpił w 1942-1943 roku, kiedy niemiecka ofensywa w Związku Radzieckim została zatrzymana pod Stalingradem. Ta katastrofalna porażka, w której cała 6. Armia została zniszczona, oznaczała początek końca niemieckich podbojów na Wschodzie.

Równocześnie Alianci zaczęli odwracać bieg wojny na innych frontach. W Afryce Północnej, wojska niemiecko-włoskie zostały pokonane przez siły brytyjskie i amerykańskie. Lądowanie aliantów na Sycylii w 1943 roku doprowadziło do upadku reżimu Mussoliniego we Włoszech. 3 Rzesza traciła kolejnych sojuszników i musiała bronić się na wielu frontach jednocześnie.

Przełomowym momentem było lądowanie aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Operacja "Overlord" otworzyła drugi front w Europie Zachodniej. Jednocześnie na wschodzie Armia Czerwona przeprowadzała kolejne ofensywy, spychając Niemców z okupowanych terytoriów. 3 Rzesza znalazła się w kleszczach dwóch potężnych armii.

Ostatnie miesiące 3 Rzeszy były naznaczone desperacką obroną i coraz większymi stratami. Hitler, odizolowany w bunkrze w Berlinie, wydawał rozkazy nieistniejącym już armiom. 30 kwietnia 1945 roku popełnił samobójstwo. 7 maja 1945 roku Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. 3 Rzesza, która miała trwać tysiąc lat, upadła po zaledwie dwunastu latach, pozostawiając Europę w ruinach i zmieniając na zawsze bieg światowej historii.

Podsumowanie

3 Rzesza, co to było? To okres w historii Niemiec, który na zawsze zmienił oblicze świata. Od narodzin nazistowskiego imperium przez ekspansję terytorialną, aż po zbrodnie wojenne i Holokaust - te 12 lat naznaczyło ludzkość niewyobrażalnym cierpieniem i zniszczeniem.

Propaganda, kontrola społeczeństwa i brutalne tłumienie opozycji były codziennością w 3 Rzeszy. Co to oznaczało dla zwykłych ludzi? Życie w ciągłym strachu i indoktrynacji. Mimo to, ruchy oporu walczyły z reżimem, a ostatecznie połączone siły aliantów doprowadziły do upadku nazistowskiego państwa w 1945 roku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Jakie wynalazki stworzył genialny umysł Alfreda Nobla? Odkrycia
 3. 9 najludniejszych miast Polski: Które zajmuje pierwsze miejsce? Sprawdź
 4. Jak wybrać idealny zestaw do pracy przy komputerze?
 5. Wóz Drzymały: Symbol walki o polskość. Historia patriotyzmu
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły