Historia Polski

Dom Ulmów: Tragiczna historia polskiej rodziny bohaterów. Pamięć

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan28 czerwca 20249 min
Dom Ulmów: Tragiczna historia polskiej rodziny bohaterów. Pamięć

Dom Ulmów to symbol niezwykłego heroizmu i poświęcenia w obliczu nazistowskiego terroru. Józef i Wiktoria Ulmowie, wraz z szóstką dzieci, ukrywali ośmioro Żydów w swojej skromnej chacie w Markowej podczas II wojny światowej. Ich odwaga i humanitaryzm kosztowały ich życie - cała rodzina została brutalnie zamordowana przez niemieckich żandarmów 24 marca 1944 roku. Ta tragiczna historia stała się symbolem polskiego bohaterstwa i jest dziś upamiętniana na wiele sposobów.

Kluczowe wnioski:
 • Rodzina Ulmów poświęciła życie, ratując Żydów podczas Holocaustu.
 • Ich historia symbolizuje odwagę i solidarność Polaków w czasie II wojny światowej.
 • W Markowej powstało muzeum upamiętniające bohaterstwo rodziny Ulmów.
 • Ulmowie zostali beatyfikowani przez Kościół katolicki w uznaniu ich heroizmu.
 • Pamięć o rodzinie Ulmów jest ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej.

Kim byli Ulmowie? Historia rodziny bohaterów z Markowej

Historia rodziny Ulmów to opowieść o niezwykłym bohaterstwie i poświęceniu. Józef i Wiktoria Ulmowie mieszkali wraz z szóstką dzieci w niewielkiej wsi Markowa na Podkarpaciu. Byli prostymi, pracowitymi ludźmi, którzy prowadzili gospodarstwo rolne i sad. Józef pasjonował się również fotografią, dokumentując życie swojej rodziny i lokalnej społeczności.

W czasie II wojny światowej, gdy naziści rozpoczęli eksterminację Żydów, Ulmowie podjęli heroiczną decyzję o udzieleniu schronienia ośmiorgu żydowskim sąsiadom. Była to rodzina Szallów oraz siostry Goldman. Mimo trudnych warunków i ciągłego zagrożenia, Ulmowie dzielili się z ukrywanymi tym, co mieli, traktując ich jak członków własnej rodziny.

Decyzja o pomocy Żydom wynikała z głębokiej wiary i humanitaryzmu Ulmów. Byli oni ludźmi głęboko religijnymi, dla których przykazanie miłości bliźniego stanowiło fundament życia. Ich postawa była wyjątkowa, zważywszy na fakt, że za ukrywanie Żydów groziła wówczas kara śmierci dla całej rodziny.

Ulmowie byli powszechnie szanowani w swojej społeczności. Józef był znanym w okolicy sadownikiem i pszczelarzem, a także działał w lokalnym kółku rolniczym. Wiktoria, będąc w ciąży z siódmym dzieckiem, mimo trudnej sytuacji, nie wahała się przyjąć pod swój dach potrzebujących pomocy.

Dom Ulmów: Ukrywanie Żydów podczas II wojny światowej

W czasie okupacji niemieckiej dom Ulmów stał się schronieniem dla ośmiorga Żydów. Rodzina musiała wykazać się nie tylko odwagą, ale też niezwykłą pomysłowością, by ukryć dodatkowe osoby w niewielkim gospodarstwie. Żydzi byli ukrywani na strychu oraz w specjalnie przygotowanej kryjówce pod podłogą.

Codzienne życie w domu Ulmów było pełne napięcia i strachu przed dekonspiracją. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania związane z zapewnieniem żywności i bezpieczeństwa ukrywanym. Ulmowie musieli być niezwykle ostrożni, by nie wzbudzić podejrzeń sąsiadów czy niemieckich patroli.

Mimo trudności, atmosfera w domu Ulmów była pełna wzajemnego szacunku i troski. Ukrywani Żydzi pomagali w pracach gospodarskich, a dzieci Ulmów bawiły się z żydowskimi rówieśnikami. Ta niezwykła wspólnota przetrwała niemal dwa lata, dając świadectwo siły ludzkiego ducha w obliczu niewyobrażalnego zła.

Heroizm rodziny Ulmów jest tym bardziej godny podziwu, że pomagali oni Żydom bezinteresownie, kierując się jedynie nakazami sumienia i chrześcijańskiej miłości bliźniego. Ich postawa stanowi wzór człowieczeństwa w czasach, gdy wielu uległo presji strachu i obojętności.

Czytaj więcej: Czasopismo dla pań: Inspiracja dla współczesnych kobiet

Tragedia rodziny Ulmów: Okoliczności aresztowania i egzekucji

Tragiczny finał historii rodziny Ulmów nastąpił 24 marca 1944 roku. Wczesnym rankiem do ich domu wtargnęli niemieccy żandarmi wraz z granatowymi policjantami. Prawdopodobnie zostali zadenuncjowani przez jednego z miejscowych kolaborantów, choć dokładne okoliczności zdrady nie są do końca jasne.

Niemcy najpierw zamordowali ukrywanych Żydów, a następnie całą rodzinę Ulmów. Józef i będąca w zaawansowanej ciąży Wiktoria zostali zastrzeleni na oczach swoich dzieci. Następnie oprawcy zabili szóstkę dzieci Ulmów: Stanisławę, Barbarę, Władysława, Franciszka, Antoniego i Marię. Najmłodsze z nich miało zaledwie półtora roku.

Egzekucja rodziny Ulmów wstrząsnęła lokalną społecznością. Świadkowie relacjonowali później, że Niemcy pozwolili miejscowym zobaczyć ciała zamordowanych jako ostrzeżenie przed udzielaniem pomocy Żydom. Paradoksalnie, ta bestialska zbrodnia jeszcze bardziej umocniła determinację wielu Polaków do niesienia pomocy prześladowanym.

Po egzekucji dom Ulmów został splądrowany przez Niemców. Zniszczono również archiwum fotograficzne Józefa, choć część zdjęć udało się ocalić. Te fotografie stały się później cennym świadectwem życia rodziny i ich heroizmu.

 • Egzekucja miała miejsce 24 marca 1944 roku
 • Zamordowano całą rodzinę Ulmów: rodziców i siedmioro dzieci (w tym nienarodzone)
 • Zginęło również ośmioro ukrywanych Żydów
 • Prawdopodobnym powodem dekonspiracji był donos miejscowego kolaboranta
 • Niemcy pozwolili miejscowej ludności zobaczyć ciała jako ostrzeżenie

Dom Ulmów jako symbol polskiego heroizmu i poświęcenia

Zdjęcie Dom Ulmów: Tragiczna historia polskiej rodziny bohaterów. Pamięć

Dom Ulmów stał się symbolem polskiego heroizmu i poświęcenia podczas II wojny światowej. Historia tej rodziny pokazuje, że nawet w najciemniejszych czasach istnieją ludzie gotowi ryzykować wszystko w imię wyższych wartości. Postawa Ulmów jest świadectwem głębokiego humanizmu i chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Heroizm rodziny Ulmów jest tym bardziej godny podziwu, że działali oni w skrajnie niebezpiecznych warunkach. W okupowanej Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci, często rozciągana na całą rodzinę pomagającego. Mimo to, Ulmowie nie zawahali się otworzyć swojego domu dla prześladowanych.

Historia domu Ulmów stała się również ważnym elementem polskiej pamięci narodowej. Przypomina ona o tysiącach Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas Holocaustu. Jednocześnie stanowi kontrargument wobec prób przypisywania Polakom kolektywnej winy za los Żydów podczas wojny.

Postawa rodziny Ulmów inspiruje kolejne pokolenia do refleksji nad wartością ludzkiego życia i znaczeniem solidarności w obliczu zła. Ich historia jest często przywoływana w dyskusjach o moralności, odwadze cywilnej i odpowiedzialności za innych w czasach kryzysu.

Upamiętnienie rodziny Ulmów: Muzeum i miejsca pamięci

Pamięć o heroizmie rodziny Ulmów jest kultywowana na wiele sposobów. W 2016 roku w Markowej otwarto Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. To nowoczesne muzeum prezentuje nie tylko historię Ulmów, ale także innych Polaków, którzy ryzykowali życie, by ratować Żydów.

Muzeum Rodziny Ulmów stało się ważnym miejscem edukacji historycznej i moralnej. Odwiedzający mogą zobaczyć zachowane fotografie wykonane przez Józefa Ulmę, przedmioty należące do rodziny oraz multimedialne prezentacje przybliżające realia okupacji. Muzeum organizuje również liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne.

Poza muzeum, pamięć o rodzinie Ulmów jest kultywowana poprzez liczne pomniki i tablice pamiątkowe. W Markowej znajduje się pomnik upamiętniający zamordowaną rodzinę, a podobne upamiętnienia można znaleźć w wielu miejscach w Polsce i za granicą.

Historia domu Ulmów stała się również inspiracją dla twórców kultury. Powstały liczne książki, filmy dokumentalne i fabularne opowiadające o losach tej bohaterskiej rodziny. Ich historia jest również często przywoływana w podręcznikach szkolnych jako przykład polskiego heroizmu podczas II wojny światowej.

 • Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów otwarto w 2016 roku w Markowej
 • Muzeum prezentuje historię Ulmów i innych Polaków ratujących Żydów
 • Liczne pomniki i tablice pamiątkowe upamiętniają rodzinę Ulmów w Polsce i za granicą
 • Historia Ulmów inspiruje twórców kultury - powstały książki, filmy i sztuki teatralne
 • Postawa rodziny Ulmów jest przywoływana w edukacji jako przykład heroizmu

Beatyfikacja Ulmów: Uznanie heroizmu przez Kościół katolicki

Kulmunacją uznania heroizmu rodziny Ulmów stała się ich beatyfikacja przez Kościół katolicki. 10 września 2023 roku, podczas uroczystej mszy świętej w Markowej, Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci zostali ogłoszeni błogosławionymi. To bezprecedensowe wydarzenie, gdyż po raz pierwszy w historii Kościoła beatyfikowano całą rodzinę, włącznie z nienarodzonym dzieckiem.

Beatyfikacja Ulmów jest wyrazem uznania ich męczeństwa za wiarę i miłość bliźniego. Kościół katolicki podkreśla, że ich heroiczna postawa wynikała z głębokiego przywiązania do chrześcijańskich wartości. Ulmowie są przedstawiani jako wzór chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, gotowej do największych poświęceń w imię miłości do Boga i bliźnich.

Wyniesienie na ołtarze rodziny Ulmów ma również wymiar ekumeniczny. Ich beatyfikacja jest postrzegana jako gest pojednania między katolikami a Żydami, przypominający o wspólnej historii cierpienia i solidarności w obliczu Holocaustu. Wielu przedstawicieli społeczności żydowskiej wyraziło uznanie dla tej decyzji Kościoła.

Beatyfikacja Ulmów przyczyniła się do jeszcze większego rozpowszechnienia ich historii. Stali się oni patronami rodzin, małżeństw i osób zaangażowanych w dialog międzyreligijny. Ich przykład jest przywoływany jako wzór odwagi moralnej i bezwarunkowej miłości bliźniego, aktualny również we współczesnym świecie.

Podsumowanie

Historia rodziny Ulmów to świadectwo niezwykłego heroizmu w czasach wojny. Dom Ulmów stał się schronieniem dla ośmiorga Żydów, mimo grożącej za to kary śmierci. Ich postawa, wynikająca z głębokiej wiary i humanitaryzmu, jest wzorem odwagi i poświęcenia.

Tragiczny los rodziny Ulmów poruszył serca wielu. Ich beatyfikacja przez Kościół katolicki oraz utworzenie muzeum ich imienia w Markowej to wyraz uznania dla ich heroizmu. Dom Ulmów na zawsze pozostanie symbolem polskiego bohaterstwa i solidarności w obliczu niewyobrażalnego zła.

Najczęstsze pytania

Rodzina Ulmów została zamordowana 24 marca 1944 roku. Wczesnym rankiem do ich domu w Markowej wtargnęli niemieccy żandarmi i granatowi policjanci. Najpierw zabili ukrywanych Żydów, a następnie całą rodzinę Ulmów, włącznie z siedmiorgiem dzieci, z których najmłodsze było jeszcze nienarodzone.

Józef i Wiktoria Ulmowie ukrywali w swoim domu ośmioro Żydów. Byli to członkowie rodziny Szallów (ojciec, matka i czworo dzieci) oraz dwie córki Chaima Goldmana. Ulmowie zapewniali im schronienie, dzieląc się swoim skromnym dobytkiem i narażając własne życie w obliczu niemieckich represji.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów znajduje się w Markowej, rodzinnej wsi Ulmów. Zostało otwarte w 2016 roku i prezentuje nie tylko historię rodziny Ulmów, ale także innych Polaków, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom podczas Holocaustu.

Beatyfikacja rodziny Ulmów odbyła się 10 września 2023 roku w Markowej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył wysłannik papieża Franciszka. To wyjątkowe wydarzenie, gdyż po raz pierwszy w historii Kościoła katolickiego beatyfikowano całą rodzinę, włącznie z nienarodzonym dzieckiem.

Historia rodziny Ulmów jest symbolem polskiego heroizmu i poświęcenia podczas II wojny światowej. Stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń, skłaniając do refleksji nad wartością ludzkiego życia i znaczeniem solidarności w obliczu zła. Jest również ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Bitwa pod Kircholmem: Jak Polacy rozgromili Szwedów? Taktyka
 3. Joanna d'Arc: Miasto, które nigdy nie zapomniało swojej bohaterki
 4. Lądowanie aliantów na Sycylii - operacja Husky podczas II wojny światowej
 5. Pałac w Wersalu: Czy pałac w Wersalu skrywa tajemnice? Sekrety
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły