Historia Państw

Imię trzynastego papieża: Tajemnice wyboru imienia papieża.

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan02.04.20249 min.
Imię trzynastego papieża: Tajemnice wyboru imienia papieża.

Imię 13 papież jest tematem wielu kontrowersji i dyskusji w Kościele katolickim. Wybór imienia papieża przez nowego zwierzchnika Kościoła bywa bardzo symboliczny i ma głębokie znaczenie. Skąd jednak bierze się tradycja nadawania określonych imion, jakie są ich pochodzenie i powiązania z historią Kościoła oraz czy istnieją żywione od wieków proroctwa i numerologiczne znaczenia związane z wyborami kolejnych papieży?

Kluczowe wnioski:
 • Proces wyboru imienia papieża ma ścisły związek z tradycją Kościoła katolickiego i niesie ze sobą określone przesłanie.
 • Wiele imion papieskich związanych jest z historycznymi wydarzeniami w Kościele i życiorysami poprzednich papieży.
 • Imię 13 papież wiązane jest często z numerologicznym znaczeniem liczby 13 oraz proroctwem Malachiasza.
 • Decyzja Jorge Bergoglio o wyborze imienia Franciszek przez obecnego 13 papieża wzbudziła wiele dyskusji i interpretacji.
 • Historia papieskich imion skrywa liczne tajemnice, których znaczenie często znane jest tylko nielicznym osobom w Watykanie.

Dlaczego imię 13 papież jest tak ważne i kontrowersyjne?

Kiedy nowy papież zostaje wybrany, jedna z pierwszych decyzji, jaką musi podjąć, dotyczy przyjęcia imienia. Ta tradycja sięga czasów wczesnochrześcijańskich i jest głęboko zakorzeniona w historii Kościoła katolickiego. Jednak w przypadku imienia 13 papieża kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia i bywa przedmiotem wielu kontrowersji.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, imię 13 papieża wiąże się z numerologiczną symboliką liczby 13, uznawaną przez niektórych za pechową i przynoszącą nieszczęście. Po drugie, istnieje proroctwo Malachiasza, które rzekomo przepowiadało daty pontyfikatu kolejnych papieży, a przy 13 imieniu miało zapowiadać koniec świata. Po trzecie, niektóre z poprzednich imion 13 papieży budziły wątpliwości lub dezaprobatę ze względów historycznych, np. pontyfikat Innocentego III i jego rola w krucjatach przeciwko albigensom.

Symbolika liczby 13 a wybór imienia papieża

Liczba 13 od wieków budziła lęk i niepokój wielu ludzi. Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukiwano się w różnych tradycjach i wierzeniach, np. 13 osób przy Ostatniej Wieczerzy Chrystusa czy piątek 13-go jako pechowego dnia. Dlatego też gdy na konklawe wybierany jest 13 papież, często rodzi się wiele kontrowersji i dyskusji na temat tego, czy powinien przyjąć tradycyjne imię, czy też wybrać zupełnie nowe.

Z drugiej strony, wielu katolików podchodzi do tej symboliki z dystansem, uznając ją za przesądy i zachęcając nowego papieża do nieskrępowanego wyboru imienia zgodnie z tradycjami Kościoła. Ostatecznie, mimo obaw związanych z imieniem 13 papieża, żaden z nich nigdy nie zmienił decyzji pod wpływem presji opinii publicznej.

Zwyczajny proces wyboru imienia 13 papież krok po kroku

Sam proces wyboru imienia przez nowego papieża podlega ściśle określonym regułom i zwyczajom. Zazwyczaj odbywa się krótko po wyborze nowego zwierzchnika Kościoła na konklawe. Kardynałowie oferują wówczas nowemu papieżowi kilka propozycji imion do wyboru, na podstawie wcześniejszych pontyfikatów oraz ważnych postaci w historii Kościoła.

Nowy papież ma jednak całkowitą swobodę i może przyjąć dowolne imię, łącznie z zupełnie nowym, nigdy wcześniej niewybieranym. Po podjęciu decyzji ogłasza je publicznie, a następnie odbywa się uroczysta inauguracja jego pontyfikatu.

Popularne imiona papieskie na przestrzeni wieków

Na przestrzeni wieków część imion papieskich powtarzała się wielokrotnie i stała się bardzo popularna. Oto kilka przykładów:

Imię Liczba papieży
Jan 23
Grzegorz 16
Benedykt 16
Leon 13

Zazwyczaj następni papieże wybierali takie same imiona, kierując się czcią dla wielkich poprzedników oraz kontynuowaniem ich dzieła. Zdarzyły się jednak przypadki całkowitej zmiany tradycji imienniczej, jak w przypadku Jana Pawła I i Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Jakie sekrety kryje drzewo genealogiczne Habsburgów?

Związek imienia 13 papieża z numerologią i symbolem 13

Pomimo starań Kościoła o racjonalne podejście, wielu ludzi kieruje się przesądami i zabobonnymi wierzeniami na temat imienia 13 papieża. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w symbolice liczby 13, która od wieków uznawana była za pechową i przynoszącą nieszczęście. Niektórzy łączą ją z niefortunnym wydarzeniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której przy stole zasiadało 13 osób łącznie z Judaszem.

W konsekwencji, powszechnie panuje przesąd, jakoby imię 13 papieża miało rzekomo przynieść klęskę Kościołowi, a nawet ponownie rozpalić spór o proroczy koniec świata. Racjonalni obserwatorzy traktują jednak te obawy ze spokojem, nie dopatrując się w nich większego znaczenia.

Katolicy na całym świecie powinni zaufać mądrości Kościoła i nie popadać w zabobony związane z imionami papieży. Bóg zawsze był i będzie po stronie wiary, a nie przesądów.

Mimo to, przy każdej elekcji następnego 13 papieża na nowo rozgrywa się dyskusja nad tym, czy powinien przyjąć tradycyjne imię, czy też wybrać zupełnie nowe, wolne od historycznego brzemienia. Zwolennicy tej drugiej opcji powołują się często na chęć zerwania z negatywnymi przesądami.

Historia imion papieskich i ich znaczenia dla Kościoła katolickiego

Zdjęcie Imię trzynastego papieża: Tajemnice wyboru imienia papieża.

Imiona papieskie to coś więcej niż tylko przypadkowe nazwy - są one głęboko zakorzenione w historii i tradycji Kościoła katolickiego. Przez wieki przyjmowały różne formy i miały odmienne znaczenia symboliczne, odzwierciedlając prądy duchowe czy militarne czasy danej epoki.

Na początku najczęstszym wyborem było imię Piotr - na cześć Księcia Apostołów, pierwszego następcy Chrystusa. Później popularność zdobyły takie imiona jak Grzegorz, Innocenty, Jan czy Leon. Ich źródłosłów często nawiązywał do greckich, łacińskich, hebrajskich czy aramejskich terminów związanych z wiarą, pokorą, męstwem itd. Np. Leon oznacza lwa - symbol siły i odwagi w obronie wiary.

Na początku najczęstszym wyborem było imię Piotr - na cześć Księcia Apostołów, pierwszego następcy Chrystusa. Później popularność zdobyły takie imiona jak Grzegorz, Innocenty, Jan czy Leon. Ich źródłosłów często nawiązywał do greckich, łacińskich, hebrajskich czy aramejskich terminów związanych z wiarą, pokorą, męstwem itd. Np. Leon oznacza lwa - symbol siły i odwagi w obronie wiary.

 • Alfabet grecki (np. Grzegorz) symbolizował uniwersalność Kościoła i jego misję głoszenia Słowa Bożego wszystkim ludziom.
 • Języki semickie (np. Benedykt) przywołują korzenie judeo-chrześcijańskie oraz nawiązują do szczególnej roli ludu Izraela w historii zbawienia.

Z biegiem czasu imiona papieskie zaczęły również odzwierciedlać realia polityczne Państwa Kościelnego. Na przykład w epoce renesansu papieże przyjmowali świeckie imiona, podkreślając swój autorytet świecki (Juliusz, Klemens, Sykstus). Z kolei w XIX wieku, gdy Kościół znalazł się w defensywie wobec nurtu zlaicyzowanej myśli europejskiej, popularność zyskały imiona o wydźwięku mocno religijnym (Pius, Leon, Grzegorz).

Imiona 13 papież i ich powiązanie z proroctwami Malachiasza

Bez wątpienia jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii związanych z imieniem 13 papieża są legendarne "proroctwa" przypisywane Malachiaszowi, arcybiskupowi Armagh z XII wieku. Zgodnie z ich treścią, każdy papież miał zostać opisany wcześniej krótką, symboliczną frazą łacińską, a po 113 następcach św. Piotra miał nadejść koniec świata.

Choć autentyczność tych przepowiedni była wielokrotnie podważana przez historyków Kościoła, to nie przeszkodziło im na nowo zyskać popularność przed każdą kolejną elekcją 13 papieża. Wielu ludzi skwapliwie poszukiwało kluczy interpretacyjnych do zrozumienia związku pomiędzy imieniem nowego zwierzchnika a jego "proroczym" tytułem, dopatrując się oznak zbliżającej się Apokalipsy.

Tytuł proroczy 13 papieża "Petrus Romanus" ("Piotr Rzymianin")

Oczywiście, większość katolików podchodziła do tych teorii z dużą rezerwą, uznając je za ciekawostkę historyczną, nic więcej. Nie przeszkadzało to jednak w powstawaniu licznych publikacji i hipotez na temat potencjalnej symboliki imienia 13 papieża i jego powiązania z przepowiedniami Malachiasza.

Tajemnice wokół wyboru imienia obecnego 13 papieża Franciszka

Elekcja obecnego zwierzchnika Kościoła katolickiego - papieża Franciszka (Jorge Bergoglio) - wywołała prawdziwą burzę w mediach i środowiskach katolickich na całym świecie. Przyczyną była jego zaskakująca decyzja o przyjęciu tego właśnie, dotąd bardzo rzadko występującego imienia papieskiego.

Z jednej strony, wiązało się ono z nową tradycją nazwaną na cześć św. Franciszka z Asyżu - zakonnika będącego symbolem pokory, ubóstwa i miłości do natury. Tym samym papież Franciszek dawał wyraźny sygnał, że chce nawiązać właśnie do tych wartości w swoim pontyfikacie.

Z drugiej jednak strony, imię Franciszek było rzadko wybierane przez papieży - zaledwie dwóch jego poprzedników je nosiło. Pojawiły się zatem spekulacje, że może ono mieć jakieś ukryte, tajemne znaczenie, które znane jest tylko najbliższemu otoczeniu papieża.

Kontrowersje wokół wyboru imienia Franciszek

Niemałą część dyskusji wzbudziła kwestia potencjalnego związku imienia Franciszek z przepowiedniami Malachiasza. Zgodnie z ich interpretacją, miałoby ono nawiązywać do tytułu przyszłego, ostatniego już papieża - "Petrus Romanus". Niektórzy dopatrywali się w tym symbolicznego przesłania o rychłym nadejściu Apokalipsy.

Inni z kolei przypominali, że imię to może nawiązywać do pewnego średniowiecznego wizjonera, który rzekomo przewidział nadejście Antychrysta, a więc siły zwalczającej chrześcijaństwo. Choć Kościół stanowczo odrzucał te spekulacje, nie przeszkodziło im awansować na część pierwszych stron gazet na całym świecie.

Podsumowanie

Decyzja o wyborze imienia 13 papieża od wieków budziła ogromne emocje i kontrowersje. Z jednej strony nawiązywała do bogatej tradycji Kościoła, ale z drugiej łączyła się z przesądami i grozą nadchodzącego końca świata. Podobne dyskusje towarzyszyły również przy wyborze imion 12 papieży. Ostatecznie jednak, byli oni mądrymi przewodnikami duchowymi, gotowymi stawić czoła wyzwaniom swoich czasów.

Przyjęcie przez papieża Franciszka tego zaskakującego imienia tylko dolało oliwy do ognia spekulacji. Choć gesty pokory i skromności tego pontyfikatu wpisują się w wartości franciszkańskie, to nie brakuje też teorii spiskowych powiązanych z nowymi imionami papieży. Jedno jest pewne - wybór imienia 13 papieża zawsze będzie tematem budzącym ogromne zainteresowanie na całym świecie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Ernesto Che Guevara: Ikona rewolucji czy kontrowersyjny bohater?
 3. Najpiękniejsze kobiety świata: Ranking, który całkowicie Cię zaskoczy
 4. Jak wybrać słuchawki gamingowe? Poradnik dla gracza
 5. Okrągły stół: Jak zmienił historię Polski? Fakty i mity
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły