Historia Państw

Jak Niemcy rozpętały 2 wojnę światową? Szokujące fakty o inwazji

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan30 czerwca 20248 min
Jak Niemcy rozpętały 2 wojnę światową? Szokujące fakty o inwazji

2 wojna światowa Niemcy rozpoczęły 1 września 1939 roku atakiem na Polskę, co wstrząsnęło światem i zapoczątkowało największy konflikt w historii ludzkości. Agresywna polityka nazistowskich Niemiec, prowadzona przez Adolfa Hitlera, doprowadziła do inwazji, która pochłonęła miliony ofiar i zmieniła bieg historii. W tym artykule przyjrzymy się szokującym faktom dotyczącym niemieckiej inwazji i wydarzeniom, które doprowadziły do wybuchu tego globalnego konfliktu.

Kluczowe wnioski:
 • Traktat wersalski i kryzys ekonomiczny w Niemczech stworzyły podatny grunt pod wzrost nazizmu.
 • Hitler systematycznie łamał postanowienia traktatu, remilitaryzując Niemcy i anektując terytoria.
 • Pakt Ribbentrop-Mołotow umożliwił Niemcom inwazję na Polskę bez obawy o atak ze strony ZSRR.
 • Blitzkrieg, czyli błyskawiczna wojna, była nową taktyką zastosowaną przez Niemcy w Polsce.
 • Zbrodnie wojenne popełnione przez Niemcy podczas inwazji wstrząsnęły opinią światową.

Przyczyny 2 wojny światowej: Niemcy a traktat wersalski

Traktat wersalski, podpisany po zakończeniu I wojny światowej, miał ogromny wpływ na sytuację Niemiec przed 2 wojną światową. Ten dokument nałożył na Niemcy surowe ograniczenia, które miały zapobiec ich ponownemu militarnemu wzrostowi. Jednak restrykcje te wywołały w niemieckim społeczeństwie poczucie upokorzenia i niesprawiedliwości.

Warunki traktatu obejmowały znaczne ograniczenie niemieckich sił zbrojnych, utratę terytoriów oraz nałożenie ogromnych reparacji wojennych. Te czynniki, w połączeniu z Wielkim Kryzysem lat 30., stworzyły podatny grunt dla rozwoju radykalnych ideologii. Niemcy, pogrążone w kryzysie ekonomicznym i społecznym, stały się areną dla wzrostu nastrojów nacjonalistycznych.

Adolf Hitler i jego partia nazistowska wykorzystali te nastroje, obiecując przywrócenie Niemcom dawnej świetności. Ich propaganda skupiała się na odrzuceniu "dyktatu wersalskiego" i rewizji granic. Hitler obiecywał odbudowę silnej armii i ekspansję terytorialną, co znajdowało oddźwięk w społeczeństwie pragnącym odzyskać narodową dumę.

Systematyczne łamanie postanowień traktatu wersalskiego przez nazistowskie Niemcy, począwszy od remilitaryzacji Nadrenii w 1936 roku, spotkało się z polityką appeasementu ze strony mocarstw zachodnich. Ta bierność zachęciła Hitlera do coraz śmielszych działań, które ostatecznie doprowadziły do wybuchu 2 wojny światowej.

Nazistowskie Niemcy i plan inwazji na Polskę w 1939 r.

Plan inwazji na Polskę, znany jako Fall Weiss, był kluczowym elementem agresywnej polityki nazistowskich Niemiec. Hitler, dążąc do ekspansji terytorialnej i realizacji koncepcji "przestrzeni życiowej" (Lebensraum), widział w Polsce pierwszy cel swojej agresji. Przygotowania do inwazji rozpoczęły się już na początku 1939 roku.

Niemieckie dowództwo opracowało szczegółową strategię błyskawicznego podboju Polski. Plan zakładał wykorzystanie przewagi militarnej, zwłaszcza w zakresie sił pancernych i lotnictwa. Niemcy zamierzali otoczyć i zniszczyć polskie siły zanim te zdążą się zmobilizować i zorganizować skuteczną obronę.

Jednocześnie trwała intensywna kampania propagandowa, mająca na celu uzasadnienie agresji. Niemcy oskarżały Polskę o prześladowanie mniejszości niemieckiej i prowokowały incydenty graniczne. Kulminacją tych działań była prowokacja gliwicka, która posłużyła jako pretekst do rozpoczęcia wojny.

Hitler, pewny swojej potęgi militarnej i przekonany o bierności mocarstw zachodnich, zdecydował się na atak 1 września 1939 roku. Tym samym Niemcy rozpętały 2 wojnę światową, rozpoczynając okres najkrwawszego konfliktu w dziejach ludzkości.

Czytaj więcej: Bitwa pod Arnhem: Dramatyczne wydarzenia II wojny światowej.

Pakt Ribbentrop-Mołotow i rola Niemiec w 2 wojnie

Pakt Ribbentrop-Mołotow, podpisany 23 sierpnia 1939 roku, był kluczowym elementem niemieckiej strategii przed inwazją na Polskę. Ten tajny traktat o nieagresji między Niemcami a Związkiem Radzieckim zawierał także tajny protokół dotyczący podziału stref wpływów w Europie Wschodniej. Dla Hitlera pakt ten oznaczał zabezpieczenie przed wojną na dwa fronty.

Porozumienie to zaskoczyło świat, gdyż ideologicznie nazistowskie Niemcy i komunistyczny ZSRR były wrogami. Jednakże dla obu stron pakt miał znaczenie strategiczne. Niemcy zyskały wolną rękę w ataku na Polskę, nie obawiając się interwencji sowieckiej, podczas gdy Stalin liczył na czas potrzebny do wzmocnienia Armii Czerwonej.

Pakt Ribbentrop-Mołotow miał dramatyczne konsekwencje dla Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z tajnym protokołem, Polska miała zostać podzielona między Niemcy a ZSRR. To porozumienie de facto skazywało Polskę na zagładę i otwierało drogę do niemieckiej agresji.

Rola Niemiec w 2 wojnie światowej została w znacznym stopniu ukształtowana przez ten pakt. Dał on Hitlerowi pewność, że może rozpocząć inwazję bez ryzyka konfliktu ze Związkiem Radzieckim. Tym samym pakt ten stał się jednym z kluczowych czynników, które umożliwiły Niemcom rozpętanie wojny światowej.

 • Pakt gwarantował Niemcom neutralność ZSRR w przypadku konfliktu z Polską i mocarstwami zachodnimi.
 • Tajny protokół zawierał ustalenia dotyczące podziału terytoriów Polski i krajów bałtyckich.
 • Porozumienie to zaskoczyło światową opinię publiczną, łącząc ideologicznych wrogów.
 • Pakt umożliwił Niemcom skoncentrowanie sił na froncie zachodnim w pierwszej fazie wojny.

Blitzkrieg Niemiec na Polskę rozpoczyna 2 wojnę światową

Zdjęcie Jak Niemcy rozpętały 2 wojnę światową? Szokujące fakty o inwazji

1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęły 2 wojnę światową, atakując Polskę. Kampania ta stała się pierwszym przykładem zastosowania taktyki Blitzkriegu (wojny błyskawicznej) na dużą skalę. Strategia ta opierała się na szybkich, skoordynowanych atakach sił pancernych, wspieranych przez lotnictwo, mających na celu przełamanie linii obrony przeciwnika i szybkie posuwanie się w głąb jego terytorium.

Niemieckie siły, liczące około 1,8 miliona żołnierzy, były wspierane przez nowoczesne czołgi i potężne lotnictwo. Polska armia, mimo bohaterskiej obrony, nie była w stanie skutecznie przeciwstawić się tej nawale. Niemcy szybko przełamały polską obronę i w ciągu kilku dni dotarły do przedmieść Warszawy.

Sytuacja Polski stała się beznadziejna 17 września, gdy zgodnie z tajnymi ustaleniami paktu Ribbentrop-Mołotow, od wschodu zaatakowała ją Armia Czerwona. Walcząc na dwa fronty, Polska nie miała szans na zwycięstwo. 28 września skapitulowała Warszawa, a 6 października zakończyły się ostatnie walki.

Sukces Blitzkriegu w Polsce utrwalił przekonanie Hitlera o skuteczności tej taktyki i wpłynął na dalsze plany wojenne Niemiec. Jednocześnie brutalna natura tej kampanii, obejmująca celowe ataki na ludność cywilną, zapowiadała charakter całej 2 wojny światowej.

Ekspansja Niemiec w Europie podczas 2 wojny światowej

Po błyskawicznym podboju Polski, Niemcy kontynuowały swoją agresywną ekspansję w Europie. W kwietniu 1940 roku zaatakowały Danię i Norwegię, zabezpieczając w ten sposób północną flankę i dostęp do strategicznych surowców. Miesiąc później, niemieckie wojska ruszyły na zachód, pokonując w ciągu zaledwie sześciu tygodni Holandię, Belgię i Francję.

Zwycięstwa te umocniły pozycję Hitlera i utwierdziły go w przekonaniu o niemieckiej supremacji militarnej. Kolejnym celem stała się Wielka Brytania, jednak plany inwazji zostały porzucone po przegranej bitwie o Anglię. Niemcy zwróciły więc swoją uwagę na Bałkany, podbijając w 1941 roku Jugosławię i Grecję.

Punktem zwrotnym w ekspansji Niemiec stała się operacja Barbarossa - inwazja na Związek Radziecki rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku. Początkowo odnosząc spektakularne sukcesy, armia niemiecka dotarła aż pod Moskwę. Jednak surowa zima i zacięty opór Sowietów zatrzymały niemiecką ofensywę.

W szczytowym momencie swojej potęgi, w 1942 roku, Niemcy kontrolowały większość kontynentalnej Europy, od Francji po przedmieścia Moskwy, i od Norwegii po Grecję. Jednak ta ogromna ekspansja terytorialna ostatecznie przyczyniła się do upadku III Rzeszy, rozciągając zbyt mocno jej zasoby militarne i ekonomiczne.

Zbrodnie wojenne Niemiec w trakcie 2 wojny światowej

2 wojna światowa zapisała się w historii nie tylko jako największy konflikt militarny, ale także jako czas bezprecedensowych zbrodni wojennych popełnionych przez nazistowskie Niemcy. Już od pierwszych dni inwazji na Polskę, niemieckie siły zbrojne i formacje SS dopuszczały się masowych mordów na ludności cywilnej i jeńcach wojennych.

Holocaust, czyli systematyczna eksterminacja Żydów, stanowił najbardziej przerażający przykład niemieckich zbrodni. W obozach koncentracyjnych i obozach śmierci, takich jak Auschwitz-Birkenau, Treblinka czy Majdanek, zamordowano miliony niewinnych ludzi. Oprócz Żydów, ofiarami padli także Romowie, Słowianie, osoby niepełnosprawne i inni uznani przez nazistów za "niepełnowartościowych".

Na terenach okupowanych, zwłaszcza w Europie Wschodniej, Niemcy prowadziły politykę terroru i eksploatacji ekonomicznej. Masowe egzekucje, przymusowe wysiedlenia i deportacje na roboty przymusowe były na porządku dziennym. W okupowanych miastach i wsiach dokonywano pacyfikacji, często w odwecie za działania ruchu oporu.

Zbrodnie wojenne Niemiec obejmowały także nieludzkie traktowanie jeńców wojennych, zwłaszcza sowieckich, z których miliony zmarły w niemieckiej niewoli. Eksperymenty medyczne prowadzone na więźniach obozów koncentracyjnych stanowiły kolejny przykład brutalności i pogwałcenia podstawowych praw człowieka.

 • Holocaust pochłonął około 6 milionów żydowskich ofiar, stanowiąc największe ludobójstwo w historii.
 • Na terenach okupowanych Niemcy stosowali politykę terroru, masowych egzekucji i przymusowych wysiedleń.
 • Miliony ludzi zostały deportowane do Niemiec jako robotnicy przymusowi, pracując w nieludzkich warunkach.
 • Zbrodnie wojenne Niemiec były systematyczne i zaplanowane, stanowiąc integralną część nazistowskiej ideologii.

Podsumowanie

2 wojna światowa została rozpętana przez nazistowskie Niemcy, które systematycznie łamały postanowienia traktatu wersalskiego i prowadziły agresywną politykę ekspansji. Sytuacja Niemiec przed 2 wojną światową, naznaczona kryzysem ekonomicznym i poczuciem upokorzenia, stworzyła podatny grunt dla wzrostu nazizmu i radykalnych ideologii.

Inwazja Niemiec na Polskę w 1939 roku rozpoczęła globalny konflikt, który pochłonął miliony ofiar. Taktyka Blitzkriegu, pakt Ribbentrop-Mołotow oraz brutalna polityka okupacyjna charakteryzowały działania Niemiec podczas wojny. Zbrodnie wojenne popełnione przez nazistowski reżim pozostają jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii ludzkości.

Najczęstsze pytania

Główne przyczyny to agresywna polityka nazistowskich Niemiec, niezadowolenie z postanowień traktatu wersalskiego, kryzys ekonomiczny lat 30., wzrost nastrojów nacjonalistycznych oraz polityka appeasementu mocarstw zachodnich. Hitler wykorzystał te czynniki, dążąc do ekspansji terytorialnej i dominacji w Europie.

Pakt Ribbentrop-Mołotow był tajnym porozumieniem między Niemcami a ZSRR, podpisanym 23 sierpnia 1939 roku. Zawierał klauzulę o nieagresji oraz tajny protokół o podziale stref wpływów w Europie Wschodniej. Umożliwił Niemcom atak na Polskę bez obawy o interwencję sowiecką, co przyspieszyło wybuch wojny.

Blitzkrieg (wojna błyskawiczna) to taktyka oparta na szybkich, skoordynowanych atakach sił pancernych wspieranych przez lotnictwo. Celem było przełamanie linii obrony przeciwnika i szybkie posuwanie się w głąb jego terytorium. Ta taktyka pozwoliła Niemcom na błyskawiczne podboje w pierwszych latach wojny.

Największe zbrodnie to Holocaust - systematyczna eksterminacja Żydów i innych grup uznanych za "niepełnowartościowe", masowe egzekucje ludności cywilnej na terenach okupowanych, nieludzkie traktowanie jeńców wojennych, przymusowe deportacje na roboty do Niemiec oraz eksperymenty medyczne w obozach koncentracyjnych.

Po ataku na Polskę w 1939 roku, Niemcy podbiły Danię, Norwegię, kraje Beneluksu i Francję w 1940 roku. W 1941 zajęły Jugosławię i Grecję, a następnie zaatakowały ZSRR. W szczytowym momencie w 1942 roku kontrolowały większość kontynentalnej Europy, od Francji po przedmieścia Moskwy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Bitwa pod Legnicą: Dzień, który zmienił losy Europy. Skutki
 3. Joanna d'Arc: Miasto, które nigdy nie zapomniało swojej bohaterki
 4. Lądowanie aliantów na Sycylii - operacja Husky podczas II wojny światowej
 5. Pałac w Wersalu: Czy pałac w Wersalu skrywa tajemnice? Sekrety
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły